Čo sú neživé zložky prostredia?

Neživé zložky prostredia sú nevyhnutné pre život organizmov.

Neživé zložky prostredia sú súčasťou neživej prírody a patrí medzi ne:

  • slnečná energia,

  • svetlo,

  • teplo,

  • voda,

  • vzduch,

  • pôda.


 

Slnečná energia

Slnečná energia je najdôležitejšou energiou pre všetky organizmy na Zemi.

Slnečná energia poskytuje svetlo, ktoré je základným zdrojom energie potrebnej pre fotosyntézu zelených rastlín.

Slnko vydáva infračervené žiarenie, ktoré pohlcuje zem a zohrieva ju, poskytuje tak teplo pre organizmy.

Slnko vydáva aj ultrafialové žiarenie, ktoré je pre organizmy škodlivé. Najväčšiu časť ultrafialového žiarenia zachytáva ozónová vrstva atmosféry.


 

Svetlo

Svetlo zo slnkaovplyvňuje život organizmov, ich životné procesy, napríklad obstarávanie potravy, hniezdenie, rozmnožovanie a pod.

Nároky organizmov na svetlo sú rôzne. Niektoré denné svetlo vyhľadávajú, niektoré sa pred ním ukrývajú.

 

Podľa toho ich delíme na:

  • svetlomilné,

  • tieňomilné,

  • temnomilné.


Svetlomilné organizmy vyhľadávajú denné svetlo, napríklad púštne, stepné, horské a tundrové rastliny. Našou svetlomilnou rastlinou je smrekovec opadavý, ktorý rastie na krajoch lesov. Niektoré rastliny pri nedostatku svetla sa za svetlom ťahajú, obracajú za ním listy a kvety.

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Larix_decidua

Smrekovec opadavý – svetlomilná rastlina

 


Tieňomilné organizmy sú citlivé na denné svetlo, nadbytok svetla im škodí. Viac svetla môže vyvolať poškodenie rastliny. Medzi tieňomilné rastliny patria lesné byliny, machy, paprade, komáre.

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Moss

Mach rastie v tieni stromov

 


Temnomilné organizmy sú pôdne, jaskynné živočíchy a organizmy žijúce v hlbokom mori. Pred svetlom sa ukrývajú, napríklad dážďovky, krt podzemný a pod.

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mole_(animal)

Krt podzemný – žije v podzemných chodbičkách

 


Živočíchy vzhľadom na aktivitu počas dňa či noci delíme na: