Vypracovala: Mgr. Kristínová
Na všetky organizmy vplývajú mnohé zložky životného prostredia – ekologické faktory. Delíme ich na:

 • živé faktory,

 • neživé faktory.Neživé faktorysú zložky životného prostredia, napríklad:

 • slnečné žiarenie (zdroj svetla a tepla),

 • vzduch,

 • voda,

 • minerálne látky v pôde.Svetlo

Zdrojom svetla je slnečné žiarenie. Svetlo je nevyhnutný zdroj energie pre základný životný proces rastlín – fotosyntézu.

Rastliny produkujú kyslík a živiny pre ostatné organizmy.

Dĺžka a intenzita svetla nie je rovnaká, napríklad počas dňa je iná ako večer či v noci. Prispôsobivosť organizmov k dĺžke a intenzite osvetlenia je rozličná. Napríklad listy fazule sú počas dňa vztýčené k svetlu a v noci ovisnuté. Niektoré živočíchy sú aktívne cez deň, iné živočíchy sú aktívne v noci.


Teplo

Teplo má významný vplyv na život organizmov. Niektoré živočíchy si udržujú teplotu tela energiou, ktorú získavajú z potravy. Teplotu tela si udržiavajú aj perím, srsťou, tukom.

Iné živočíchy sú závislé od teploty vonkajšieho prostredia, pretože si neregulujú teplotu svojho tela. Teplota ich tela je taká, ako teplota vonkajšieho prostredia. Taktiež od teploty prostredia závisí klíčenie či kvitnutie rastlín. Niektoré rastliny prečkajú nepriaznivé teploty v podobe semien, hľúz, cibúľ, atď.


Vzduch

Vzduch je ďalším neživým faktorom životného prostredia. Vzduch tvorí najmä:

 • dusík,

 • kyslík,

 • oxid uhličitý.

Kyslík (21%) je nevyhnutný pre život – pre dýchanie organizmov. Produkujú ho najmä rastliny.


Oxid uhličitý (0,03%) sa dostáva do vzduchu:

 • pri dýchaní rastlín a živočíchov,

 • tlení,

 • horení,

 • ako odpadová látka pri ľudských činnostiach.


Dusík (78%) prijímajú niektoré baktérie a sinice. Rastliny ho získavajú z pôdy. Do ďalších organizmov sa dusík dostáva rastlinnou potravou.


Voda

 • vytvára životné prostredie mnohým organizmom,

 • je súčasťou tiel organizmov,

 • umožňuje rozvádzanie látok v tele organizmov,

 • je súčasťou dôležitých chemických procesov (fotosyntéza, dýchanie),

 • vytvára prostredie pre dôležité chemické reakcie.


V rôznom prostredí je rôzne množstvo vody. Organizmy sú stavbou tela a spôsobom života prispôsobené množstvu vody. Napríklad kaktusy rastúce v teplých oblastiach s malým množstvom vody, majú namiesto listov tŕne, a tým zamedzujú vyparovaniu vody zo svojho tela.


Pôda a minerálne látky

Pôda obsahuje:

 • vodu,

 • vzduch,

 • nerozložené zvyšky organizmov,

 • produkty rozkladu tiel organizmov,

 • minerálne látky,

 • biogénne prvky – napríklad dusík, fosfor, draslík, sodík,

 • stopové prvky – napríklad jód, železo, zinok.


Použitá literatúra:

Hantabálová, I. a kol.: Prírodopis pre 9. ročník základných škôl. EXPOL pedagogika, spol. s r.o., Bratislava, 2005. s. 58 - 60.