Štáty so žiadnym alebo len čiastočným medzinárodným uznaním

 

Organizácia spojených národov má 193 členských štátov. Sú to suverénne štáty s vlastnou vládou a jasne vymedzeným územím. Niektoré z nich majú špecifické postavenie, keďže ich neuznávajú všetci členovia OSN. Príkladom je Izrael, ktorý nie je formálne uznaný až 31 členskými krajinami OSN.

Taktiež však rozoznávame štáty, ktoré nie sú členmi OSN a nemajú žiadne alebo len čiastočné medzinárodné uznanie.

[[adsense_here]]

Palestína

Palestínsky štát vyhlásil svoju nezávislosť už v roku 1988, ale jeho prijatie medzi členské štáty OSN blokuje Izrael, ktorý neuznáva nezávislosť Palestíny a nárokuje si na sporné územia. Prakticky od konca devätnásteho storočia prebieha konflikt medzi Izraelom a palestínskou samosprávou v oblastiach Západného brehu Jordánu, Pásma Gazy a Východného Jeruzalemu. V súčasnosti má Palestína v OSN štatút takzvaného pozorovateľa.

Kosovo

Kosovo v súčasnosti uznáva 109 členských štátov OSN, Slovensko medzi nimi nie je. Kosovo vyhlásilo nezávislosť od Srbska v roku 2012, no Srbsko ho stále považuje za časť svojho územia, čo bráni zaradeniu Kosova medzi plnohodnotné štáty. Ale napríklad Medzinárodný olympijský výbor uznal Kosovo za svojho člena a môže tak pod vlastnou vlajkou štartovať na olympijských hrách.

Taiwan

Oficiálny názov krajiny znie Čínska republika a je v dlhotrvajúcom spore s Čínskou ľudovou republikou, ktorá si nárokuje na územie tohto ostrova. Záujmom Číny je zaviesť systém „jedna krajina – dva systémy“, ktorý uplatňuje aj v Hongkongu a Macau. Taiwan uznáva len 21 členských štátov OSN, ostatné ho formálne vnímajú ako súčasť Číny.

Abcházsko a Južné Osetsko

Abcházsko vyhlásilo nezávislosť od centrálnej gruzínskej vlády v roku 1999, Južné Osetsko o rok neskôr. Ich nezávislosť však uznáva iba Rusko a niektoré ďalšie krajiny, ktoré na výmenu získali od Ruska finančnú alebo materiálnu pomoc. Medzinárodne sú Abcházsko a Južné Osetsko stále považované za súčasť Gruzínska.

Západná Sahara

Na územie Západnej Sahary si pôvodne robilo nároky Španielsko, od ktorého krajina v roku 1976 vyhlásila nezávislosť. Krátko na to však podstatnú časť územia obsadili vojská Maroka a Mauritánie, pričom Maroko si robí územné nároky dodnes. Proti tomuto vplyvu bojuje povstalecké hnutie Polisario, ktorého cieľom je vyhlásenie Saharskej arabskej demokratickej republiky. Hoci je Západná Sahara pustým a fádnym územím, nachádzajú sa tam významné ložiská fosfátov.

Severný Cyprus

Severocyperskú republiku uznáva jediný členský štát OSN a tým je Turecko. Inak je územie pod správou Cypru. Na ostrove dlhodobo prebieha konflikt medzi tureckou a gréckou časťou obyvateľstva. Kvôli udržaniu pokojnej situácie sú v určitých zónach ostrova prítomné mierové jednotky OSN známe ako modré barety. Sú medzi nimi zastúpení aj slovenskí vojaci.

Náhorný Karabach

Oblasť Náhorného Karabachu je územím častých sporov medzi Azerbajdžanom a Arménskom. Geograficky patrí Náhorný Karabach do územia Azerbajdžanu, ale drvivá väčšina obyvateľstva je arménskej národnosti. Na území Náhorného Karabachu žije približne 150 000 obyvateľov.

Podnestersko

Podnestersko tvorí úzky pás územia na ľavom brehu rieky Dnester. Je súčasťou Moldavska, no samozvaná vláda v meste Tiraspoľ si vytvorila vlastný systém riadenia a dokonca aj svoje ozbrojené zložky. Silný vplyv v Podnestersku má Rusko, keďže podstatnú časť obyvateľstva tvoria etnickí Rusi.

Somaliland

Somaliland tvorí severnú časť dnešného Somálska, ktoré bolo vytvorené z dvoch rôznych kolónií – britskej a talianskej. Na území Somálska prebieha dlhodobý ozbrojený konflikt medzi viacerými kmeňmi a etnickými skupinami. Územie Somalilandu sa pritom z tohto pohľadu vníma ako pokojnejší región, keďže má stabilnú, no žiadnym iným štátom neuznanú vládu.