Me ne dai una?

Dáš mi (z nich) jednu?

uno a uno

Jeden po druhom

Ho preso solo uno.

Vzal som iba jeden.

Gli uni lavoravano, gli altri dormivano.

Jedni pracovali, druhí spali.

A casa non c'era più nessuno.

Doma už nikto nebol.

Nessuno ha chiamto.

Nikto nevolal.

Nessuno mi aspetta? No, non ti aspetta nessuno.

Nikto na mňa nečaká? Nie, nikto na teba nečaká.

Costano 10 Euro ciascuno.

Každý stojí 10 Eur.

Ciascuno di loro mi ha detto le bugie.

Každý z nich mi klamal.

Ciascuno prende una cosa.

Každý zoberie jednu vec.

 Použitá literatúra:
Talianska gramatika, Michal Hľušík, 2001