NEPRAVIDELNÉ NEURČITÉ ZÁMENÁ:

 

 

 

Uno

Jeden

Nessuno

Nikto

Ciascuno

Každý


  • Zámeno UNO môže označovať všeobecne osobu, zviera alebo vec

  • Tvar zámena UNO v množnom čísle UNI (jedni) sa vždy spája so zámenom ALTRI (druhí, iní)

  • Zámeno NESSUNO, ak stojí pred slovesom, používa sa samostatne. V opačnom prípade sa vždy zosilňuje záporom NON, ktorý stojí pred slovesom.