NEURČITÉ ZÁMENÁ PRVEJ SKUPINY:

 

Tieto zámená môžu byť:

  • PRAVIDELNÉ: majú tvary pre oba rody a obe čísla (nie vždy to však platí úplne, pretože tvary jednotného čísla sa pri niektorých zámenách takmer nepoužívajú. Tieto sú označené hviezdičkou *)

  • NEPRAVIDELNÉ: používajú sa len v tvare jednotného čísla

 

 

 

PRAVIDELNÉ NEURČITÉ ZÁMENÁ: