Esempi:

Non c'è alcunché di tuo in questa camera.

V tejto izbe nie je nič tvoje.

Alcunché di vero bensì ha detto.

Niečo pravdivé predsa len povedal.

Checché (Qualunque cosa che) tu ne dica, farò come credo.

Čokoľvek na to povieš, urobím si podľa svojho.

È una cosa seria, non lo dire achicchessia.

Je to vážna vec, nehovor to hocikomu!

Chiunque potrebbe dirlo, acnhe lui.

Hocikto / Ktokoľvek by to mohol povedať, aj on.

Non mi dire più niente.

Už mi viac nič nehovor.

Niente ho detto. / Non ho detto niente.

Nič som nepovedal. / Nepovedal som nič.

È cosa da nulla.

To je maličkosť.

Ognuno di voi deve fare così come dico io.

Každý z vás musí robiť tak ako vravím ja.

Qualcosa mi dice che ieri non sei stata a casa.

Niečo mi hovorí, že si včera nebola doma.

Ha perso qualcosacome 100 Euro.

Stratil približne 100 Eur.

Avete qualcosa da bere?

Máte niečo na pitie?

Aspetti qualcuno?

Čakáš na niekoho?

Qualcuno di voi mi ha portato questi fiori.

Niekto z vás mi priniesol tieto kvety.