V slovenčine sú aj slová, na ktoré nekladieme žiaden slovný prízvuk. Takéto slová nazývame neprízvučné slová.

 

Medzi neprízvučné slová patria:

  • krátke tvary zámen,

napríklad ma, ťa mi, ho, ju, ti, mu, jej, ma, vám, im, nás, vás,

  • tvary slovesa byť,

napríklad som, si, je, sme, ste, sú,

  • jednoslabičné spojky a častice,

napríklad a, i, aj, že, až, keď, len.Použitá literatúra:
Krajčovičová, J. a kol.: Slovenský jazyk pre 5. ročník základných škôl. SPN, Bratislava, 2009, s. 29-31.
Péteryová, O. a kol.: Zbierka úloh zo slovenského jazyka na prijímacie skúšky na stredné školy. Didaktis, Bratislava, 1992, 144 s.
Ripka, I. a kol.: Príručka slovenského pravopisu pre školy a prax. OTTOVO NAKLADATEĽSTVO, Bratislava, 2005, 672 s.