Vypracovala: Mgr. Eva Gutová


 

 

  1. Množné číslo jednoduchých podstatných mien

 

Zopakujme si, že množné číslo väčšiny podstatných mien sa tvorí pravidelne, a to pripojením koncovky–sk tvaru jednotného čísla:

 

un livre (kniha) → des livres                                      une amie (priateľka)→ des amies


 

Podstatné mená zakončené v jednotnom čísle spoluhláskou -s, -z alebo -x sa nemenia:

 

le pays (krajina)→ les pays        le nez (nos)→ les nez               le prix (cena)→ les prix


 

Koncovkou –x sa tvorí množné číslo podstatných mien zakončených na -au, -eau, -eu alebo -ou:

 

 

le noyau (kôstka) → les noyaux                 le bateau (loď) → les bateaux

 

le jeu (hra) → les jeux                                le genou (koleno) → les genoux

 

 

Výnimku tvoria tieto podstatné mená:

 

le pneu (pneumatika) → les pneus                le bleu (modrá farba, modrina) → les bleus

 

le clou (klinec) → les clous                          le fou (blázon) → les fous

 

le sou (peniaz) → les sous                          le trou (diera) → les trous


 

 

Nepravidelné tvorenie množného čísla:

 

Väčšina podstatných mien zakončených na–al má tvar množného čísla zakončený na –aux. Pozor na zmenu výslovnosti!

 

l´animal (zviera) → les animaux                        l´hôpital (nemocnica) → les hôpitaux

 

le cheval (kôň) → les chevaux                         le métal (kov) → les métaux

 

 

ALE:

 

le bal (ples, bál) → les bals                              le carnaval (karnevál) → les carnavals

 

le chacal (šakal)→ les chacals                      le féstival (festival) → festivals

 

le récital (recitál) → les récitals


 

Niekoľko podst. mien zakončených v jednotnom čísle na –ailmá množné číslo zakončené na -aux:

 

le travail (práca) → les travaux                 le vitrail (vitráž, ozdobné sklo) → les vitraux

 

 

Avšak väčšina takto zakončených podstatných mien má v množnom čísle –s:

 

le chandail (sveter)→ les chandails                                le détail (detail) → les détails


 

U niektorých podstatných mien sa môžeme stretnúť s dvoma rôznymi tvarmi množného čísla:

 

l´idéal (ideál)→ les idéaux, častejšie sa však používa les idéals

 

le ciel (nebo)→ les ciels, les cieux (používa sa v náboženskom význame)

 

l´ail (cesnak)→ les ails, les aulx (výraz používaný v botanike)  1. Množné číslo zložených podstatných mien


Zložené podst. mená, ktoré splynuli do jedného tvaru, tvoria plurál pravidelne, t.j. pomocou prípony –s/-x.

 

des bonbons – cukríky                                    des portemanteaux – vešiaky...

 

Výnimky: Madame (pani) Mesdames

 

    Monsieur (pán) Messieurs