Veľa španielskych slovies, ktoré majú v kmeni –e alebo –o (vo výnimočných prípadoch aj –i alebo –u) mení pod vplyvom prízvuku toto –e, resp. –i na –ie a –o, resp. –u na –ue.

-e (-i) → -ie

-o (-u) → -ue


Táto zmena sa týka všetkých osôb jednotného čísla a 3. osoby množného čísla prítomného času vo všetkých troch spôsoboch – v oznamovacom, rozkazovacom a aj v konjuktíve.


- E → -IE

pensar myslieť

 

 

 

 

oznamovací spôsob

pienso

pensamos

piensas

pensáis

piensa

piensan

rozkazovací spôsob

Ø

pensemos

piensa

pensad

(Vd.) piense

(Vs.) piensen

konjuktív

piense

pensemos

pienses

penséis

piense

piensen


K zmene dochádza napr. pri týchto slovesách:

calentar

cerrar

defender

despertar

empezar

encender

entender

merendar

pensar

perder

recomendar

sentar(se)


 

-O → -UE

volver vrátiť sa

 

 

 

 

oznamovací spôsob

vuelvo

volvemos

vuelves

volvéis

vuelve

vuelven

rozkazovací spôsob

Ø

volvamos

vuelve

volved

(Vd.) vuelva

(Vs.) vuelvan

konjuktív

vuelva

volvamos

vuelvas

volváis

vuelva

vuelvan


K zmene dochádza napr. pri týchto slovesách:

acostar(se)

almorzar

cocer

costar

doler

encontrar

llover