Neorealizmus – znaky:

 • Názov pochádza z gréckeho slova neos – nový a slova realis, čo znamená skutočný.

 • Ide o umelecké tendencie v 30. a 50. rokoch 20. storočia v talianskej literatúre.

 • Medzi predstaviteľov neorealizmu patrili napr. A. Moravia, R. Rosselini, P. Pasolini, R. Guttuso,...

 • Neorealizmus sa zameriavala na jednoduchého človeka, na morálku malomeštiaka a intelektuála.

 • Všíma si život ľudí v náročných sociálnych situáciách.

 • Usiluje sa o pravdivý obraz života talianskeho ľudu.

 • V dielach sa vyskytuje teda ľudové prostredie, ľudové postavy, jednoduchý štýl.

 • Vážne sociálne situácie sa neanalyzujú, sú prítomné v pozadí príbehu.

 • Neorealizmus využíva často aj naturizmus – farbisté popisovanie života obyčajného ľudu.

 • Zároveň využíva aj existencionalizmus – obraz človeka v hraničnej situácii, obraz človeka, ktorého život je naplnený nudou, ľahostajnosťou , často až nezáujmom.

 

 

Alberto Moravia:

Jeden z najvýznamnejších predstaviteľov talianskej literatúry 20. storočia.


koncosova

Základné životopisné údaje:

 • Taliansky novinár, prozaik, dramatik.

 • Vlastným menom Alberto Pincherle.

 • Pseudonym si Alberto Moravia zvolil podľa mena starého otca z matkinej strany, táto rodina pochádzala z Rakúsko-Uhorska.

 • Narodil sa v Ríme.

 • Pochádzal zo židovskej rodiny.

 • Vzdelanie získal od viacerých súkromných učiteľov.

 • Nemohol študovať kvôli kostnej tuberkulóze a stálym liečebným pobytom v sanatóriách.

 • Veľké problémy mal počas druhej svetovej vojny – musel čeliť prenasledovaniu kvôli pôvodu a i kvôli protifašistickým názorom.

 • Mal aj rozdielne názory ako cirkev.

Alberto Moravia viackrát spolupracoval s filmom, v roku 1962 získal sošku Oscara za film Vrchárka, okrem neho aj režisér Vittorio de Sica a herečka Sophia Lorenová. Luigi Zampa natočil film Rimanka s Ginou Lolobrigidou v hlavnej úlohe, román Konformista o morálnych problémoch mladého človeka, o strate osobnej slobody ako ceny za splynutie s davom sfilmoval Bernardo Bertolucci. Francúzsky režisér Goddard zasa použil jeho dielo Opovrhnutie ako podklad k svetoznámemu filmu, v ktorom vynikla herečka Brigitte Bardotová. A. Moravia tvoril tiež pre divadlo, niektoré svoje romány zdramatizoval, písal tiež pôvodné divadelné hry. Známa je jeho dráma Beatrice Cenci.

Významným prínosom jeho tvorby bolo okrem brilantného rozprávačského umenia i to, že vrátil do prózy takú problematickú tému, akou bol sex. Po 2. svetovej vojne tým uvoľnil toto tabu pre mnohých ďalších autorov.

 

 

 

Literárna tvorba:

Ľahostajní – debut – román

Rimanka – román

Vrchárka - román,...

 

VRCHÁRKA –román

 • Spoločensko-psychologický román s výraznými prvkami naturalizmu.

 • Zameraný na obraz utrpenia a násilia, ktoré vojna prináša nielen do života hlavnej hrdinky, ale celému národu.

 • Dej románu sa odohráva v Ríme a neskôr v dedinke Svätá Eufemia počas 2. svetovej vojny

 

Postavy:

Cesira - hlavná hrdinka a zároveň rozprávačka deja, nie je ideálna postava, silná, nebojácna Vrchárka, podnikavá, výbušná, nie je vzdelaná, zmyslom jej života je dcéra a obchod, verí v silu peňazí, postupne sa mení v dôsledku skúseností a vojny.

Rosetta - Cesirina dcéra, ktorú nadovšetko miluje, dobrá, tichá, úprimná, silne veriaca,
udalosti vojny ju veľmi poznačia.

Michele - mladý vzdelaný doktor, priamy, rád rozpráva, nenávidí kňazov a fašistov.

utečenci, roľníci, vojaci,...

 

Krátky príbeh:

Najprv sa Cesire vojny nebojí a ďalej sa venuje svojmu malému obchodu. Na Rím však čoskoro zaútočí nepriateľ a vdova je nútená ujsť, skryť sa na vidiek k rodičom. Cestu sprevádzajú komplikácie a do cieľa sa neúplná rodinka nedostane. Prichýli ich roľnícka rodina, ktorá však ukrýva už svojich dvoch synov - dezertérov. Roľníci sa pokúsia neželanú návštevu využiť a osemnásťročnú dcéru Rosette predať nacistom, aby tak ochránili synov. Cesire narýchlo zbalí ich zopár kusov oblečenia a ujdú.

Dostávajú sa do horskej dediny Svätá Eufémia. Toto miesto Cesire pripomína detstvo a mladosť pretože tiež pochádzala z chudobnej roľníckej rodiny. Na život v horách si matka i dcéra rýchlo zvykajú a Rosette dokonca nachádza zaľúbenie v mladom lekárovi Michellovi.

Vojna však doľahne i na toto miestečko ukryté vysoko v horách a Michella vojaci odvlečú preč. Už ani Svätá Eufémia nie je dosť bezpečným miestom. Prichádza k ďalšiemu náhlemu úteku.

Dediny sú už prázdne, blíži sa koniec vojny a mohlo by sa zdať, že nebezpečenstvo už nehrozí. Opak je však pravdou. V malom dedinskom kostolíku stretnú marockých vojakov. Jemná Rosette je znásilnená. Jej správanie sa radikálne mení a stáva sa z nej žena ľahkých mravov. Matka sa nevie vyrovnať so zmenou, ktorá nastala u jej dcéry a za všetko viní vojnu.

Po pár dňoch prichádza správa, že Rím je oslobodený. Okamžite sa teda vydajú na cestu domov aj keď ani jedna už veľmi neverí, že by všetko mohlo byť ako pred tým. Pár kilometrov pred Rímom sa ale Rosette rozplače ako malé dievčatko. To v matke oživí nádej, že v jej dcére ostalo ešte niečo dobré a čisté napriek všetkým situáciám, ktorým bola vystavená.

 

Citáty z diela:

„Možno bol náš život úbohý, plný nejasností a omylov, ale predsa len to bol jediný život, ktorý máme žiť.“

  „Vojna prevracia všetko a ničí nie len to, čo je vidieť, ale i množstvo toho čo vidieť nie je, ale predsa to je.“

.........................................

 

Krátky úryvok:

Napokon sa na pozadí šírej a zelenej roviny zjavil pruh neurčitej žltobielej farby: rímske predmestie. A za týmto pruhom čoraz viac sa vynímajúca, na sivom pozadí neba tiež sivá a predsa žiarivá - kupola chrámu svätého Petra. Len nebesá vedia, ako som celý rok úfala, že znovu uvidím na obzore tú drahú kupolu, takú malú a zároveň takú veľkú, že by si ju človek ľahko mohol pomýliť s nejakou vyvýšeninou, vŕškom alebo vrchom; takú pevnú, i keď len ako tieň sa črtajúcu v  pozadí; takú povzbudzujúcu, lebo dôverne známu, tisíckrát videnú a pozorovanú. Táto kupola neznamenala pre mňa len Rím, ale všetko, čo som v Ríme prežila, všetku pohodu dní prežitých v mieri, celý môj život vnútorný i vonkajší, s  ostatnými ľuďmi prežitý. Tá kupola v pozadí mi hovorila, že teraz sa už s dôverou môžem vrátiť domov a že sa život po všetkých premenách a nešťastiach môže znovu dostať do svojich koľají. Hovorila mi však aj iné: to, že za túto celkom novú dôveru v život vďačím Rosette, jej spevu a jej slzám; a že bez Rosettinho bôľu by sme sa nevracali teraz do Ríma inak ako - jedna zlodejka a druhá prostitútka...

 

 Zopakujte si:
1. Charakterizujte neorealizmus.
2. Uveďte základné životopisné údaje A. Moraviu.
3. Charakterizujte obdobie, v ktorom sa odohráva dej diela Vrchárka.
4. Charakterizujte hlavné postavy diela Vrchárka.


Použitá literatúra:
CALTÍKOVÁ, M.: Slovenský jazyk a literatúra. 1. vyd. 2002. Enigma. Nitra. ISBN 80-85471-95-7
IVANOVÁ, M.: Slovenský jazyk a literatúra. 1. vyd. 2000. Enigma. Nitra. ISBN 80-85471-39-6
KASÁČ, Z.: Svetová literatúra 20. storočia. 1. vyd. 1998. MPC Banská Bystrica. ISBN 80-8041-212-X
KONDEL, Ľ.: Opäť v učebných osnovách. 1. vyd. 1995. Enigma. Nitra. ISBN 80-85471-26-4
OBERT, V. a kol.: Literatúra pre 4. ročník gymnázií a stredných škôl. 1. vyd. 2001. Poľana. Bratislava. ISBN 80-89002-33-1
SMIEŠKOVÁ, M.: Krok za krokom k maturite – Literatúra. 1. vyd. 2007. Fragment. Bratislava. ISBN 978-80-8089-065-0
ZMATURUJ Z LITERATÚRY 1. 1. vyd. 2007. Didaktis. Bratislava. ISBN 80-89160-02-6
http://nitraread.wordpress.com/2013/03/18/alberto-moravia-vrcharka/
http://www.oldweb.rozhlas.sk/inetportal/web/projects/autor/index.php?page=moravia_albertom

Zdroje obrazkov:
http://www.oldweb.rozhlas.sk/inetportal/web/projects/autor/index.php?page=moravia_albertom