Neorealizmus – znaky:

 • Názov pochádza z gréckeho slova neos – nový a slova realis, čo znamená skutočný.

 • Ide o umelecké tendencie v 30. a 50. rokoch 20. storočia v talianskej literatúre.

 • Medzi predstaviteľov neorealizmu patrili napr. A. Moravia, R. Rosselini, P. Pasolini, R. Guttuso,...

 • Neorealizmus sa zameriavala na jednoduchého človeka, na morálku malomeštiaka a intelektuála.

 • Všíma si život ľudí v náročných sociálnych situáciách.

 • Usiluje sa o pravdivý obraz života talianskeho ľudu.

 • V dielach sa vyskytuje teda ľudové prostredie, ľudové postavy, jednoduchý štýl.

 • Vážne sociálne situácie sa neanalyzujú, sú prítomné v pozadí príbehu.

 • Neorealizmus využíva často aj naturizmus – farbisté popisovanie života obyčajného ľudu.

 • Zároveň využíva aj existencionalizmus – obraz človeka v hraničnej situácii, obraz človeka, ktorého život je naplnený nudou, ľahostajnosťou , často až nezáujmom.

 

 

Alberto Moravia:

Jeden z najvýznamnejších predstaviteľov talianskej literatúry 20. storočia.

Základné životopisné údaje:

 • Taliansky novinár, prozaik, dramatik.

 • Vlastným menom Alberto Pincherle.

 • Pseudonym si Alberto Moravia zvolil podľa mena starého otca z matkinej strany, táto rodina pochádzala z Rakúsko-Uhorska.

 • Narodil sa v Ríme.

 • Pochádzal zo židovskej rodiny.

 • Vzdelanie získal od viacerých súkromných učiteľov.

 • Nemohol študovať kvôli kostnej tuberkulóze a stálym liečebným pobytom v sanatóriách.

 • Veľké problémy mal počas druhej svetovej vojny – musel čeliť prenasledovaniu kvôli pôvodu a i kvôli protifašistickým názorom.

 • Mal aj rozdielne názory ako cirkev.

 

 

Alberto Moravia viackrát spolupracoval s filmom, v roku 1962 získal sošku Oscara za film Vrchárka, okrem neho aj režisér Vittorio de Sica a herečka Sophia Lorenová. Luigi Zampa natočil film Rimanka s Ginou Lolobrigidou v hlavnej úlohe, román Konformista o morálnych problémoch mladého človeka, o strate osobnej slobody ako ceny za splynutie s davom sfilmoval Bernardo Bertolucci. Francúzsky režisér Goddard zasa použil jeho dielo Opovrhnutie ako podklad k svetoznámemu filmu, v ktorom vynikla herečka Brigitte Bardotová. Moravia tvoril tiež pre divadlo, niektoré svoje romány zdramatizoval, písal tiež pôvodné divadelné hry. Známa je jeho dráma Beatrice Cenci.

Významným prínosom jeho tvorby bolo okrem brilantného rozprávačského umenia i to, že vrátil do prózy takú problematickú tému, akou bol sex. Po 2. svetovej vojne tým uvoľnil toto tabu pre mnohých ďalších autorov.

 

Literárna tvorba:

Ľahostajní– debut – román

Rimanka – román

Vrchárka - román,...

 

RIMANKA:

 • Psychologický román.

 • Skladá sa z dvoch častí.

 • Román zachytáva život ľudových vrstiev v Ríme počas fašistického štátu.

 • Je výpoveďou hlavnej postavy Adriany, ktorá rozpráva svoj príbeh v 1. osobe jednotného čísla.

 

Adriana:

 • Mladé dievča z Ríma.

 • Od detstva túžila prežiť jednoduchý život milujúcej matky a manželky.

 • Životné okolnosti ju donútili stať sa prostitútkou.

 • Opustí svoje morálne pravidlá a stane sa tým, čím nikdy nechcela byť.

 • Privedie ju k tomu prostredie – rímska štvrť šičiek a práčok pánskej bielizne, matka - , túžiaca, aby jej dcéra neživorila tak ako ona, ale aj jej krása a radosť z rozkoše.

 • Sklamal ju aj jej snúbenec, ktorý je síce sľuboval lásku, ale nepriznal sa, že je ženatý.

 

Krátky príbeh:

Román sa odohráva v Ríme počas vrcholiaceho Mussoliniho režimu. Historickým pozadím je politický boj, denné reálie fašistického totalitného štátu i protifašistického odboja. Napriek historickému kontextu, tento nie je pre dielo podstatný, ide o psychologický prienik do života rímskej dievčiny Adriany, ktorú vlastná matka núti, aby sa stala prostitútkou. Navzdory okolnostiam sa hlavná postava svojou čistotou vymedzuje voči mužom, ktorí boli nejakým spôsobom podstatnými v jej živote.

 Dôvod podľahnutia naliehaniu matky nebol zištný, ale psychologický, poslednou kvapkou, ktorá Adrianu k prostitúcii priviedla, bolo zistenie že domnelý snúbenec a milenec je už ženatý. Adriana sa oslobodzuje a opúšťa svet, v ktorom sa ocitla až vďaka svojmu dieťaťu, ktoré jej dalo novú silu a nádej.

Adrianina matka je vdova, perie a šije bielizeň. Najväčší kapitál vidí v nezvyčajnej kráse svojej dcéry. Sama ako mladá pózovala maliarom a teraz sprostredkuje túto prácu svojej dcére. Matka naznačuje, že ako spoločníčka pánov by zarábala oveľa viac. Adriana stretáva príťažlivého, ale falošného šoféra Gina, ktorý ju očarí. Matka mu neverí a neverí, ani že si ju Gino vezme. Adriana si napriek tomu chystá výbavu. S kamarátkou, ktorá má už také skúsenosti, sa zúčastní ako spoločníčka výletu s dvoma pánmi, strávi s jedným z nich noc a prvýkrát dostane peniaze. Mužom je policajný úradník Astarita, ktorý žije oddelene od svojej ženy. Astarita sa do Adriany zaľúbi a keď zistí, že Gino je ženatý, oznámi to Adriane. Tá stratí ilúzie a začína sa živiť ako prostitútka a vychutnávať si prísun peňazí. Astaritu ale odmieta aj za peniaze.

 Adriana s kamarátkou stretnú dvoch mladých klientov, do Giacoma - Mina sa Adriana zaľúbi. Ginovi neprekáža ukončenie vzťahu a zoznámi Adrianu s násilníckym Sonzongom. Mino je hrdý, ale sústredený na seba a ideály, je členom odbojovej protištátnej skupiny, ale nemá vlastne nikoho rád, ani seba. Keď Mina zatknú, prosí Adriana Astaritu o pomoc, Mina prepustia, ale prezradí dvoch kamarátov. Adriana otehotnie so Sonzongom, Minovi ale povie, že dieťa je jeho. Vrah Sonzongo zabije Astaritu. Mino spácha samovraždu, ale v liste na rozlúčku, kde vysvetľuje, prečo nechce žiť, zároveň oznamuje, že jeho rodina pomôže Adriane s výchovou dieťaťa.