Sodík

 

 

 

 

 

 

Slovenský názov chemického prvku

Latinský názov chemického prvku

Značka chemického prvku

Perióda

Skupina

Sodík

Natrium

Na

3. perióda

I. A skupina


 

Sodík

 

  • protónové číslo Z = 11, to znamená, že v jadre atómu sodíka sa nachádza 11 protónov

  • elektricky neutrálny atóm sodíka má v elektrónovom obale 11 elektrónov

 

 

Horčík

 

 

 

 

 

 

Slovenský názov chemického prvku

Latinský názov chemického prvku

Značka chemického prvku

Perióda

Skupina

Horčík

Magnesium

Mg

3. perióda

II. A skupina


 

Horčík

 

  • Protónové číslo Z =12, to znamená, že v jadre atómu horčíka sa nachádza 12 protónov

  • Elektricky neutrálny atóm horčíka má v elektrónovom obale 12 elektrónov

 

 

Hliník

 

 

 

 

 

 

Slovenský názov chemického prvku

Latinský názov chemického prvku

Značka chemického prvku

Perióda

Skupina

Hliník

Aluminium

Al

3. perióda

III. A skupinaHliník

 

  • Protónové číslo Z = 13, to znamená, že v jadre atómu hliníka sa nachádza 13 protónov.

  • Elektricky neutrálny atóm hliníka má v elektrónovom obale 13 elektrónov


 

Kremík

 

 

 

 

 

 

Slovenský názov chemického prvku

Latinský názov chemického prvku

Značka chemického prvku

Perióda

Skupina

Kremík

Silicium

Si

3. perióda

IV. A skupina


 

Kremík

 

  • Protónové číslo Z =14, to znamená, že v jadre atómu kremíka sa nachádza 14 protónov

  • Elektricky neutrálny atóm kremíka má v elektrónovom obale 14 elektrónov

 

 

Fosfor

 


 

 

 

 

 

Slovenský názov chemického prvku

Latinský názov chemického prvku

Značka chemického prvku

Perióda

Skupina

Fosfor

Phosphorus

P

3. perióda

V. A skupina


 

Fosfor

 

  • Protónové číslo Z = 15, to znamená, že v jadre atómu fosforu sa nachádza 15 protónov

  • Elektricky neutrálny atóm fosforu má v elektrónovom obale 15 elektrónov


 

Cvičenie č. 1

 

Priraďte chemickej značke prvku slovenský názov prvku.


 


 

 

Cvičenie č. 2

 

Nájdite a opravte chyby v nasledovných vetách:


1. Latinský názov sodíka je Natrigenium.

2. Latinský názov fosforu je Phosphoris.

3. Latinský názov hliníka je Aluminuim.

4. Latinský názov kremíka je Silicium.

5. Latinský názov horčíka je Magnezium.

 

 Použitá literatúra:
Periodická sústava chemických prvkov

Názvoslovie anorganických látok, Anton Sirota, Emil Adamkovič, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, prvé vydanie 2003, ISBN 80-10-00006-X