Vodík

 

  • protónové číslo Z = 1, to znamená, že v jadre atómu vodíka sa nachádza jeden protón

  • elektricky neutrálny atóm vodíka má v elektrónovom obale jeden elektrón 

 

Slovenský názov
Latinský názov
Značka chemického prvku
Perióda Skupina

Vodík

hydrogenium H 1. perióda

I. A skupina

 

Hélium

 

  • Protónové číslo Z = 2, to znamená, že v jadre atómu hélia sa nachádzajú 2 protóny

  • Elektricky neutrálny atóm hélia má v elektrónovom obale 2 elektróny

 

Slovenský názov
Latinský názov
Značka chemického prvku
Perióda Skupina

Hélium

helium He 1. perióda

VIII. A skupina

 

Lítium

 

  • Protónové číslo Z = 3, to znamená, že v jadre atómu lítia s nachádzajú 3 protóny

  • Elektricky neutrálny atóm lítia má v elektrónovom obale 3 elektróny

  

Slovenský názov
Latinský názov
Značka chemického prvku
Perióda Skupina

Lítium

lithium Li 2. perióda

I. A skupina


Berýlium

 

  • Protónové číslo Z = 4, to znamená, že v jadre atómu berýlia sa nachádzajú 4 protóny

  • Elektricky neutrálny atóm berýlia má v elektrónovom obale 4 elektróny

 

Slovenský názov
Latinský názov
Značka chemického prvku
Perióda Skupina

Berýlium

beryllium Be 2. perióda

II. A skupina

 

Bór

 

  • Protónové číslo Z = 5, to znamená, že v jadre atómu bóru sa nachádza 5 protónov

  • Elektricky neutrálny atóm bóru má v elektrónovom obale 5 elektrónov

 

Slovenský názov
Latinský názov
Značka chemického prvku
Perióda Skupina

Bór

borum B 2. perióda

III. A skupina

 

 

Cvičenie č. 1
Priraďte chemickej značke prvku slovenský názov prvku.
 

 

Chemická značka prvku                              Slovenský názov prvku

____________________                            _____________________

____________________                            _____________________

____________________                            _____________________

____________________                            _____________________

____________________                            _____________________

 

 

Cvičenie č. 2

Nájdite a opravte chyby v nasledovných vetách:

 

1. Latinský názov vodíka je hydrogenum.

2. Latinský názov bóru je borum.

3. Latinský názov lítia je lithum.

4. Latinský názov hélia je helum.

5. Latinský názov berýlia je berylum.

 Použitá literatúra:
Periodická sústava chemických prvkov