Uhlík

 

 

 

 

 

 

Slovenský názov chemického prvku

Latinský názov chemického prvku

Značka chemického prvku

Perióda

Skupina

Uhlík

Carboneum

C

2. perióda

IV. A skupina


 

Uhlík

 

  • protónové číslo Z = 6, to znamená, že v jadre atómu uhlíka sa nachádza 6 protónov

  • elektricky neutrálny atóm uhlíka má v elektrónovom obale 6 elektrónov

 

 

Dusík

 

 

 

 

 

 

Slovenský názov chemického prvku

Latinský názov chemického prvku

Značka chemického prvku

Perióda

Skupina

Dusík

Nitrogenium

N

2. perióda

V. A skupina


 

Dusík

 

  • Protónové číslo Z = 7, to znamená, že v jadre atómu dusíka sa nachádza 7 protónov

  • Elektricky neutrálny atóm dusíka má v elektrónovom obale 7 elektrónov

 

 

Kyslík

 

 

 

 

 

 

Slovenský názov chemického prvku

Latinský názov chemického prvku

Značka chemického prvku

Perióda

Skupina

Kyslík

Oxygenium

O

2. perióda

VI. A skupinaKyslík

 

  • Protónové číslo Z = 8, to znamená, že v jadre atómu kyslíka sa nachádza 8 protónov.

  • Elektricky neutrálny atóm kyslíka má v elektrónovom obale 8 elektrónov


 

Fluór

 

 

 

 

 

 

Slovenský názov chemického prvku

Latinský názov chemického prvku

Značka chemického prvku

Perióda

Skupina

Fluór

Fluorum

F

2. perióda

VII. A skupina


 

Fluór

 

  • Protónové číslo Z = 9, to znamená, že v jadre atómu fluóru sa nachádza 9 protónov

  • Elektricky neutrálny atóm fluóru má v elektrónovom obale 9 elektrónov

 

 

Neón

 


 

 

 

 

 

Slovenský názov chemického prvku

Latinský názov chemického prvku

Značka chemického prvku

Perióda

Skupina

Neón

Neon

Ne

2. perióda

VIII. A skupina


 

Neón

 

  • Protónové číslo Z = 10, to znamená, že v jadre atómu neónu sa nachádza 10 protónov

  • Elektricky neutrálny atóm neónu má v elektrónovom obale 10 elektrónov


 

Cvičenie č. 1

 

Priraďte chemickej značke prvku slovenský názov prvku.


 


 

Cvičenie č. 2

 

Nájdite a opravte chyby v nasledovných vetách:


1. Latinský názov uhlíka je carbonum.

2. Latinský názov dusíka je nitrogenum.

3. Latinský názov neónu je neonum.

 

4. Latinský názov fluóru je florum.

5. Latinský názov kyslíka je oxygennum.

 

 Použitá literatúra:
Periodická sústava chemických prvkov

Názvoslovie anorganických látok, Anton Sirota, Emil Adamkovič, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, prvé vydanie 2003, ISBN 80-10-00006-X