Vypracovala: Mgr. Zuzana Szőcsová

 

 

 

Tabuľka – alkalické kovy

 

 

 

 

 

 

 

Slovenský názov

Chemická značka

Protónové číslo

Perióda

Paulingova elektronegativita

lítium

Li

3

2.

1,0

sodík

Na

11

3.

0,9

draslík

K

19

4.

0,8

rubídium

Ru

37

5.

0,8

cézium

Cs

55

6.

0,7

francium

Fr

87

7.

0,7


 

 

Tabuľka – kovy alkalických zemín

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenský názov

 

 

Chemická značka

 

 

Protónové číslo

 

 

Perióda

 

 

Paulingova elektronegativita

 

berílium

Be

4

2.

1,5

horčík

Mg

12

3.

1,2

vápnik

Ca

20

4.

1,0

stroncium

Sr

38

5.

1,0

bárium

Ba

56

6.

0,9

rádium

Ra

88

7.

0,9


 

Oxidačné číslo vodíka

  • Oxidačné číslo atómu vodíka má hodnotu –I v zlúčeninách, v ktorých sa vodík viaže s atómami prvkov, ktoré majú hodnotu elektronegativity menšiu ako 2,1. Z tabuliek je vidieť, že alkalické kovy a kovy alkalických zemín majú elektronegativitu menšiu ako vodík, a preto je oxidačné číslo vodíka –I.


 

Tvorenie názvov:

Názov je tvorený dvoma slovami:

  1. podstatné meno – podstatné meno je na prvom mieste a je tvorené z koreňa latinského názvu vodíka hydr-, ku ktorému sa pridáva prípona –id

hydrid

 

b.) prídavné meno – prídavné meno je tvorené zo slovenského názvu prvku a k nemu je pripojená prípona zodpovedajúca oxidačnému číslu príslušného atómu


Príklad č. 1:

Určte názov zlúčeniny s chemickým vzorcom LiH

 

Riešenie: názov hydridu alkalického kovu je tvorený podstatným menom a prídavným menom. Podstatné meno je tvorené slovom hydrid, prídavné meno je tvorené slovenským názvom prvku, ktorý sa zlučuje s vodíkom. V tomto prípade je to lítium. Oxidačné číslo atómu Li je +I a tomuto oxidačnému číslu zodpovedá prípona –ny. Názov zlúčeniny s chemickým vzorcom LiH je hydrid lítny.

Oxidačné čísla jednotlivých atómov v molekule: Li+IH-I


 

Príklad č. 2:

Určte názov zlúčeniny s chemických vzorcom NaH.

Riešenie: názov utvoríme analogicky ako v príklade č. 1. Podstatné meno = hydrid, prídavné meno je tvorené slovenským názvom prvku s chemickou značkou Na – sodík, s príslušnou príponou podľa oxidačného čísla atómu sodíka +I. Názov zlúčeniny: hydrid sodný.


Hydridy alkalických kovov a hydridy kovov alkalických zemín charakteristika

  • bezfarebné látky

  • kryštalické látky

  • príprava prebieha priamou syntézou kovov s vodíkom pri zvýšenej teplote

  • veľmi reaktívne látky

Hydrid sodný NaH