Pôvod slova múzeum

 

Pôvod slova múzeum nájdeme v starom Grécku. Múseion bol chrám deviatich ženských bohýň – Múz, ktoré boli bohyňami niektorého umenia alebo vedy.

 

Múzy - dcéry Dia a Mnémosyny sa nazývali: Erato, Euterpa, Kalliopa, Kleió, Melpomena, Polymnia, Terpsichora, Tália a Uránia.

 

Kleió alebo Klio je múza, ktorá ochraňuje dejepis, filozofiu a epos. Dodnes je symbolom histórie, historikov a jej meno nesie medzinárodná organizácia učiteľov dejepisu.

 

Zdroj: http://sk.wikipedia.org/wiki/Klei%C3%B3

Kleió

 Čo je múzeum?

 

 

Dnes je múzeum vedecká inštitúcia (ústav), ktorá zhromažďuje, triedi, odborne uchováva a ďalej vedecky spracováva zbierky hmotných dokladov o spoločenskom a kultúrnom vývine človeka a spoločnosti, o vývoji a zmenách prírody a prostredia. Dnes sú múzeá súčasťou takmer každého mesta a národné múzeá sa nachádzajú v každom hlavnom meste na svete. Úlohou múzeí je vzdelávacia a kultúrna činnosť. Väčšina múzeí sídli v historických budovách, hradoch a zámkoch.


 

 

Z čoho sa skladá múzeum?

 


Každé múzeum má dve časti:

 


  1. Depozitár – sklad (sú v ňom uložené cenné predmety, predmety, ktoré čakajú na opravu alebo predmety, ktoré sa momentálne nevystavujú, do depozitára smú vstupovať iba pracovníci múzea).

  2. Expozície – výstavné miestnosti (miestnosti prístupné verejnosti, v ktorých sa nachádzajú vystavené predmetyexponáty).

     

Exponáty sú uložené vo vitrínach za sklom, aby nedošlo k ich poškodeniu alebo odcudzeniu. Veľmi vzácne exponáty sú chránené elektronicky alebo strážené ochrankou, aby sa nestali terčom zlodejov.

 

Pri návšteve múzea si môžeme zaplatiť odborného sprievodcu, alebo dostaneme vytlačený text, ktorý nás informuje o jednotlivých exponátoch. V múzeu sa správame slušne, nedotýkame sa exponátov, nejeme nepijeme. V niektorých múzeách sa smie fotografovať, v niektorých je to prísne zakázané – kvôli cenným predmetom.

  

Typy múzeí


Múzeá delíme podľa rôznych kritérií.

 

Všeobecné múzeá vystavujú predmety z rôznych odborov a vied (napríklad národné múzeá vystavujú predmety z prírodovedy, archeológie, histórie, techniky a umenia).

 

Špecializované múzeá vystavujú predmety len z jedného odboru (napríklad múzeum dopravy, hračiek, voskových figurín, archeológie, techniky, národopisu, kultúry národnostných menšín atď.).

 

Regionálne múzeá sú v každom regióne (Orava, Spiš, Turiec atď.).

 

Miestne múzeá sú v mestách alebo dedinách (Modra, Bratislava, Trnava, Košice atď.).

 

Národné múzeá – vlastivedné sa týkajú konkrétneho národa, štátu.

 

Svetové múzeá sú najslávnejšie múzeá na svete, vystavujú v nich pamiatky z celého sveta alebo danej krajiny (Louvre v Paríži, Egyptské múzeum v Káhire, Metropolitné múzeum v New Yorku atď.).

 


Zdroj: http://life.ihned.cz/cestovani/c1-32690490-navstivte-nejslavnejsi-svetova-muzea

Louvre v Paríži