Náučný štýlnazývame aj odborným jazykovým štýlom.

Náučný štýl je štýl vedy, náučnej literatúry, učebníc. Najčastejšie sa s náučným štýlom stretávame v odbornej tlači a odbornej literatúre.

Náučný štýl využívame vtedy, keď chceme sprostredkovať vedecké poznatky a odborné informácie.

Náučný štýl patrí medzi objektívne jazykové štýly.

Náučný štýl realizujeme písomnou aj ústnou formou. Písomnou formou sa realizuje

napríklad vo forme vedeckého referátu, štúdie, encyklopédie, ústnou formou sa realizuje napríklad v prednáške.

Prejav v náučnom štýle musí byť logický a dôkladný, ale na druhej strane jednoduchý.


 

Medzi základné znaky náučného štýlu patrí:

 • písomnosť,

 • monologickosť,

 • verejnosť,

 • presnosť,

 • odbornosť,

 • objektívnosť.


 

Funkciou náučného štýlu je:

 • vysvetliť niečo adresátovi.


 

Jazykové prostriedky typické pre náučný štýl:

 • odborné slová,

 • slová cudzieho pôvodu,

 • dlhé a zložité vety,

 • citovanie,

 • abstraktné pojmy,

 • jednovýznamové slová.