Násobenie zmiešaných čísel môžeme rozdeliť na dve podkapitoly:

 

 1. Násobenie zmiešaných čísel celým číslom

 2. Násobenie zmiešaných čísel zlomkom


 

 

I . Násobenie zmiešaných čísel celým číslom

Pr. 1. Vynásob 3 ½ . 5 = ?

3 ½ . 5 = 7/2 . 5 = 35/2 = 14 1/2

 

 

Postup:

 

 1. zmiešané číslo premeníme na zlomok

 2. vynásobíme zlomok celým číslom, tzn. čitateľ vynásobíme celým číslom a menovateľ opíšeme

 3. zlomok upravíme na zmiešané číslo


 

 

Pr. 2. Vynásob -7 . 3 2/3 = ?

-7 . 3 2/3 = -7 . 11/3 = -77/3 = - 25 2/3

 

Postup:

 

 1. zmiešané číslo premeníme na zlomok

 2. vynásobíme zlomok celým číslom, tzn. čitateľ vynásobíme celým záporným číslom a menovateľ opíšeme

 3. zlomok upravíme na zmiešané číslo – výsledkom bude záporné zmiešané číslo


 

 

II . Násobenie zmiešaných čísel zlomkom

 1. Násobenie zmiešaných čísel zlomkom

 

Pr. 3. Vynásob 4 2/5 . ¾ = ?

4 2/5 . ¾ = 22/5 . ¾ = (22 . 3) / (5 . 4) = 66/20 = 3 6/20 = 3 3/10

 

Postup:

 

 1. zmiešané číslo premeníme na zlomok

 2. vynásobíme zlomok zlomkom, tzn. čitateľ vynásobíme čitateľom a menovateľ menovateľom

 3. a) upravíme na zmiešané číslo

 4. a) zlomkovú časť podľa potreby upravíme na základný tvar

 

iný postup:

 

4 2/5 . ¾ = 22/5 . ¾ = (22 . 3) / (5 . 4) = 66/20 = 33/10 = 3 3/10


 

Prvé dva kroky sú rovnaké,


3.b) zlomok upravíme na základný tvar

4.b) upravíme na zmiešané číslo


 

 1. Násobenie zmiešaného čísla zmiešaným číslom

Pr. 4. Vynásob 4 2/5 . (-2 ¾) = ?

4 2/5 . (-2 ¾) = 22/5 . (-11/4) = (22 . (-11)) / (5 . 4) = -242/20 = -12 2/20 = -12 1/10

 

Postup:

 

 1. zmiešané čísla premeníme na zlomky

 2. vynásobíme zlomok zlomkom, tzn. čitateľ vynásobíme čitateľom a menovateľ menovateľom – nezabúdame na znamienko

 3. a) upravíme na zmiešané číslo

 4. a) zlomkovú časť podľa potreby upravíme na základný tvar

 

iný postup:

4 2/5 . (-2 ¾) = 22/5 . (-11/4) = (22 . (-11)) / (5 . 4) = -242/20 = -121/10 = -12 1/10


 

Prvé dva kroky sú rovnaké,


3.b) zlomok upravíme na základný tvar

4.b) upravíme na zmiešané číslo

 Zopakujte si:
1. Rieš príklady:
a) 6 . 1 2/7 =
b) 11 2/3 . 7 =
c) -5 ¼ . 8 =
d) -3 . (-5 ½) =
e) ½ . 2 1/3 =
f) 3 2/5 . 2/7 =
g) 5 7/8 . (-6/5) =
h) -7 ½ . (-2 3/5) =
i) 1 ½ . (-2 7/8) =
j) – 2/3 . (-5 4/5) =

Použitá literatúra:
Vlastné poznámky