Súrodenci Anička a Janko sa rozhodli že každý mesiac si budú z vreckového odkladať určitú sumu peňazí, za ktorú na konci roka kúpia mamičke darček k Vianociam. Anička si každý mesiac počas celého roka odkladala 4€, Janko 5€. Koľko eur mali súrodenci na konci roka?


Riešenie:

Rok ................... 12 mesiacov

Anička ...............4€ ................t.j. za rok 12 x 4€

Janko .................5€ ................t.j. za rok 12 x 5€

Spolu:

12 x 4 + 12 x 5 

 

Vidíme, že počet eur od Aničky aj od Janka násobíme tým istým číslom – 12. Pre zjednodušenie zápisu môžeme číslo 12 „vyňať“ pred zátvorku:


12 x (4 + 5) = 12 x 4 + 12 x 5 = 108€


Janko s Aničkou mali na konci roka spolu 108€.


Zapamätáme si:

 

a * (b + c) = a*b + a*c

a * (b – c) = a*b – a*c


Zátvorky majú prednosť pred násobením aj delením. Násobenie a delenie majú prednosť pred sčítaním aj násobením.


Príklad: Vypočítaj:

a) 4*(17 + 15)

b) 4 * (17 – 15)

c) 4 * 17 – 15

d) 17 + 4*15

e) 4 + (17 * 5)

f) (4 + 17)*5


Riešenie:

a) 4*(17 + 15) = 4*17 + 4*15 = 68 + 60 = 128

b) 4 * (17 – 15) = 4*17 – 4*15 = 68 – 60 = 8

c) 4 * 17 – 15 = 68 – 15 = 53

d) 17 + 4*15 = 17 + 60 = 77

e) 4 + (17 * 5) = 4 + 85 = 89

f) (4 + 17)*5 = 4*5 + 17*5 = 20 + 85 = 105Použitá literatúra:
vlastné poznámky
Berová, Z. – Bero, P.: Matematika pre 5. ročník ZŠ, Orbis, Bratislava, 2012