Vypočítaj:

4 * 5

4 * 50

4 * 500

4 * 5000

4 * 50 000


Riešenie:

4 * 5 = 20

4 * 50 = 200 .....vynásobíme 4*5 =20, v „50“ je jedna 0, ktorú k „20“ pridáme.

 

4 * 500 = 2 000

4 * 5 000 = 20 000

4 * 50 000 = 200 000


Príklad: Koľko centov je 145€?


Riešenie:

1 € = 100 centov ...postupujeme rovnako ako v predchádzajúcom príklade:

t.j. 145 x 100 = 14500


145€ je 14 500 centov.Použitá literatúra:
vlastné poznámky
Berová, Z. – Bero, P.: Matematika pre 5. ročník ZŠ, Orbis, Bratislava, 2012