Násobenie spamäti do 100


Vynásob spamäti:

a) 19 x 3

b) 17 x 4

c) 14 x 7

d) 11 x 9

e) 13 x 2

f) 16 x 5

g) 12 x 6

h) 11 x 8

i) 3 * 27

k) 2 * 4 a 2 x 40


Riešenie:

a) 19 x 3 = ?

postupujeme tak, že najskôr si „v hlave“ urobíme rozklad čísla 19:


19 = 10 + 9


potom každý zo sčítancov (10, 9) vynásobíme číslom 3:

10 x 3 = 30

9 * 3 = 27


Výsledky (súčiny) spočítame:

 

30 + 27 = 57


Celý postup môžeme napísať aj takto:


Zdroj: Martinkovicova


Ostatné príklady si podľa návodu počítaj najskôr sám, potom si svoj postup a výsledok skontroluj:


b) 17 * 4 = 10 * 4 + 7 * 4 = 40 + 28 = 68

10 + 7

c) 14 * 7 = 10 * 7 + 4 * 7 = 70 + 28 = 98

10 + 4

d) 11 * 9 = 10 * 9 + 1 * 9 = 90 + 9 = 99

10 + 1

e) 13 * 2 = 10 * 2 + 3 * 2 = 20 + 6 = 26

10 + 3

f) 16 * 5 = 10 * 5 + 6 * 5 = 50 + 30 = 80

10 + 6

g) 12 * 6  = 10 * 6 + 2 * 6 = 60 + 12 = 72

10 + 2

h) 11 * 8 = 10 * 8 + 1 * 8 = 80 + 8 = 88

10 + 1

i) 3 * 27 = 3 * 20 + 3 * 7 = 60 + 21 = 81

20 + 7

10 + 10 + 7

k) 2 * 4 = 8

2 * 40 = 80

40 + 0 Použitá literatúra:
vlastné poznámky
Berová, Z. – Bero, P.: Matematika pre 5. ročník ZŠ, Orbis, Bratislava, 2012