Pre násobenie a delenie kladných a záporných čísel existuje niekoľko pravidiel:

 

1. Súčin dvoch kladných čísel je kladné číslo

 

(+2) . (+3) = (+6)

 

 

2. Súčin kladnéhozáporného čísla je záporné číslo

 

(+2) . (-3) = (-6)

 

 

3. Súčin záporného a kladného čísla je záporné číslo.

 

(-2) . (+3) = (-6)

 

 

4. Súčin dvoch záporných čísel je kladné číslo.

 

(-2) . (-3) = (+6)

 

 

5. Podiel dvoch kladných čísel je kladné číslo.

 

(+6) : (+3) = (+2)

 

 

6. Podiel kladnéhozáporného čísla je záporné číslo

 

(+6) : (-3) = (-2)

 

 

7. Podiel záporného a kladného čísla je záporné číslo.

 

(-6) . (+3) = (-18)

 

 

8. Podiel dvoch záporných čísel je kladné číslo.

 

(-6) . (-3) = (+18)

 

Pozn.: Tieto pravidlá platia i pre počítanie s desatinnými, či racionálnymi číslami.

 

 

Pre zjednodušenie sa tieto pravidlá zapisujú v skratke v tabuľke.

 

 

+ . +

= +

+ . -

= -

- . +

= -

- . -

= +

+ : +

= +

+ : -

= -

- : +

= -

- : -

= +

 

 

 

 

Súčin a podiel viacerých činiteľov

 

 

  1. Súčin a podiel ľubovoľného počtu kladných čísel je vždy kladné číslo.

 

 

(+3) . (+2) . (+5) = +30

(+3) . (+3) . (+2) . (+5) = +90

(+20) : (+2) : (+5) = +2

 

 

 

  1. Súčin a podiel párneho počtu záporných čísel je kladné číslo.

 

 

(-2) . (-4) . (-3) . (-1) = +24

(-48) : (-2) : (-2) : (-3) = +4

(-63) : (-3) : (+7) = +3

 

 

 

  1. Súčin a podiel nepárneho počtu záporných čísel je záporné číslo.

 

 

(-2) . (-4) . (-3) = -24

(-48) : (-2) : (-2) : (-3) : (-2)= -2

(-63) : (-3) : (+7) : (-1) = -3

 

 

 

Pr.1. Bez počítania urči znamienko:

 

a) 3. (-7) = -

 

b) -0,2. (-7,1) = +

c) 1,25. 7,28 = +

 

d) -45,6 : 2,6 = -

e) 250,6 : (-0,52) = -

 

f) 5,2 . 2,3 . 0,21 = +

g) 5,031 . (-2,31) . 87 = -

 

h) -6,2 . (-5,2) . 6,5 . 3,2 = +

 

 

Pr.2. Vypočítaj:

 

  1. (-13) . (-2) = +26

  2. 51 . (-3) . (-2) = 306

  3. -122 : 8 = -15,25

  4. 162 : (-2) : (-9) = 9

  5. 7 . (-8) . 4,1 . (-0,5) = 114,8

 

Pozn.: znamienko plus sa písať nemusí.

 

 

Zopakujte si:

1. Aké pravidla platia pre súčin čísel?
2. Aké pravidlá platia pre podiel?
3. Aký je výsledok, ak vynásobím tri záporné čísla?
4. Aký dostanem výsledok pri delení piatich kladných čísel?
5. Aký výsledok dostanem, ak súčasne vynásobím tri kladné a dva záporné čísla?
6. Vypočítaj:
a) 15 . (-0,2) =
b) 12 . 0,3 =
c) -123 : (-10) =
d) (-56) : 4 =
e) 144 : (4) =
f) 2013 : 3 =
g) -0,3 . 3 . (-0,9) =
h) 1,6 . (-5) . 0,2 =
i) -11 . (-3) . (-5) =
j) (-625) : (-5) : 5 =
k) 126 : (-3) : (-7) : (2) =
l) -576 : 12 : (-4) : 0,3 =

 

 

 

 

Použitá literatúra:

www.wikipedia.org
vlastné poznámky
učebnica matematiky