Množstvo a balenie

1 kg

un kilo

un kilo de patatas*

½kg

medio kilo

medio kilo de azúcar

1 ½kg

un kilo y medio

un kilo y medio de naranjas

100 g

cien gramos

cien gramos de jamón
1l

un litro

un litro de leche

½l

medio litro

medio litro de aceite

1 ½l

un litro y medio

un litro y medio de zumo

un paquete

un paquete de aceitunas


una botella

una botella de leche


una lata

una lata de maíz


una caja

una caja de azúcar

un poco de*

un poco de pan


*Medzi množstvo alebo balenie a potravinu vždy kladieme predložku de.


Pri nakupovaní potravín sa používajú slovesá quería s významom chcel by som, poprosil by som deme s významom daj mi, poprosil by som.

Napr.:

Quería un kilo de tomates. Chcel by som kilo paradajok.

Deme un melón. Poprosil by som melón.

Prefiero las manzanas. Preferujem jablká.

¿Tiene mangos? Máte mango?

Eso es todo. ¿Cuánto es? To je všetko. Koľko to je?

 


Zámená lo, la, los, las používame ak hovoríme o veciach, o ktorých sme už hovorili. Pri zápore s použitím no zámená lo, la, los, las sa kladú medzi no a sloveso.

 

Napr.:

No lo quiero con leche.

Lo quiero con limón.