Muy – Veľmi

 

Používa sa:

  • S príd. menom:

Mi primo es muy alto. – Môj bratanec je veľmi vysoký.

Tu amiga es muy simpática. – Tvoja kamarátka je veľmi sympatická.

  • S príslovkou:

Habla español muybien. – Hovorí po španielsky veľmi dobre.

Hablas muy despacio. – Hovoríš veľmi pomaly.

 

 

Mucho - Veľa

Používa sa:

  • S podst. menom:

Tengo mucho dinero – Mám veľa peňazí.

Tengo muchas amigas. – Mám veľa priateliek.


MUCHO/MUCHA/MUCHOS/MUCHAS

Mení sa v rode a čísle:

Mucho calor - veľmi teplo

Mucha comida – veľa jedla

Muchos chicosveľa chlapcov

Muchas chicasveľa dievčat


  • So slovesom:

Estoy cansado porque trabajo mucho. – Som unavený, lebo veľa pracujem.

No tengo hambre, he comido mucho. – Nie som hladný, jedol som veľa.


!! Nepoužíva sa Muy mucho – veľmi veľa!! Na zdôraznenie sa používa MUCHÍSIMO:

Tengo muchísimo calor. – Je mi hrozne teplo.

Tiež sa mení v rode a čísle:

Muchísimo calor - hrozne teplo

Muchísima comida – veľmi veľa jedla

Muchísimos chicos veľmiveľa chlapcov

Muchísimas chicas veľmiveľa dievčat