Vypracovala: PaedDr. Ivana Dulová

 

MUST a HAVE TO

Napriek tomu, že obe tieto slová znamenajú slovensky „musieť“, je medzi nimi určitý sémantický rozdiel. Ale poďme pekne po poriadku.

MUST

Sloveso MUST vyjadruje rozkaz alebo zákaz, nevyhnutnú povinnosť z hľadiska hovoriaceho, to znamená, že hovoriaci nie je nútený inými osobami vykonať určitú činnosť. Do slovenčiny ho prekladáme ako „musieť“.

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

1. I must we must
2. you must you must
3. he must they must
she must
it must

ZÁPOR

1. I need not (needn´t) we need not (needn´t)
2. you need not (needn´t) you need not (needn´t)

3. he need not (needn´t) they need not (needn´t)

she need not (needn´t)
it need not (needn´t)


OTÁZKA

1. Must I? Must we?

2. Must you? Must you?
3. Must he? Must they?
Must she?

Must it?

Examples: I must go to the bank.

He must have a rest.

They needn´t learn French.

Must you have a drink? Yes, I must. No, I needn´t.


HAVE TO

Rovnako sloveso HAVE TO vyjadruje nutnosť, povinnosť vykonať nejakú činnosť, a do slovenčiny ho prekladáme ako „musieť“. Časuje sa rovnako ako sloveso „to have“ + „to“, to znamená, že v 3. osobe jednotného čísla sa mení na „has to“.


OZNAMOVACÍ SPÔSOB

<!--[if !vml]--><!--[endif]--> 1. I have to we have to
2. you have to you have to

3. he has to they have to

she has to

it has to


ZÁPOR

V zápore sa sloveso HAVE TO správa rovnako ako sloveso HAVE a to tak, že ho predchádza DON´T a v 3. osobe j.č. DOESN´T, pričom neurčitok plnovýznamového slovesa zostáva nezmenený. Zápor don´t have to a doesn´t have to vyjadruje, že niečo nie je nutné.

<!--[if !vml]--><!--[endif]--> 1. I don´t have to we don´t have to
2. you don´t have to you don´t have to

3. he doesn´t have to they don´t have to

she doesn´t have to

it doesn´t have to

OTÁZKA

Otázku pri slovese HAVE TO tvoríme ako pri slovese HAVE pomocou DO a DOES. Neurčitok plnovýznamového slovesa stojí za HAVE TO. V otázke stojí opytovacie zámeno na začiatku vety.

1. Do I have to? Do we have to?
2. Do you have to? Do you have to?

3. Does he have to? Do they have to?

Does she have to?

Does it have to?

Examples: I have to go to bed.

She has to wear a uniform.

We don´t have to travel a lot.

Do you have to get up early?

Why does he have to get up so early?


MUST versus HAVE TO

A aký je teda medzi nimi rozdiel? Napriek tomu, že obe slovesá znamenajú v slovenčine „musieť“, jedno slúži na vyjadrenie povinnosti a druhé na vyjadrenie domnienky. A tak:

have to sa používa v prípade, že hovoríme, čo plánujeme urobiť, no niekto

alebo niečo nás k tomu núti.

I have to go home, because it´s late.
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->

must sa používa, v prípade, že sme o niečom presvedčení.

It must be the man.

ZOPAKUJME SI!
1. Aké sú formy slovesa ‚must‘ v oznamovacom spôsobe, otázke a zápore. Uveď príklady.

2. Aké sú formy slovesa ‚have to‘ v oznamovacom spôsobe, otázke a zápore? Uveď príklady.
3. Aký je rozdiel medzi ‚must‘ a ‚have to‘?

 

Použitá literatúra:

Tom Hutchinson: Project 2, Student´s book, Workbook

http://blog.vit-meloun.net/item/trocha-anglictiny-must-vs-have-to

http://skola.amoskadan.cz/s_aj/ajhtm/ag/ag10b01.htm