MUST a HAVE TO
Napriek tomu, že obe tieto slová znamenajú slovensky „musieť“, je medzi nimi určitý sémantický rozdiel. Ale poďme pekne po poriadku.

MUST
Sloveso MUST vyjadruje rozkaz alebo zákaz, nevyhnutnú povinnosť z hľadiska hovoriaceho, to znamená, že hovoriaci nie je nútený inými osobami vykonať určitú činnosť. Do slovenčiny ho prekladáme ako „musieť“.


OZNAMOVACÍ SPÔSOB

1.     I     must                  we     must
2.     you    must               you    must
3.     he    must                  they     must
       she    must
     it     must


ZÁPOR

    1.     I     need not (needn´t)        we     need not (needn´t)
    2.     you     need not (needn´t)     you     need not (needn´t)
     3.     he    need not (needn´t)      they     need not (needn´t)
              she     need not (needn´t)
          it    need not (needn´t)

 
OTÁZKA

    1.     Must    I?                 Must     we?
     2.    Must     you?                  Must     you?
      3.    Must     he?                 Must    they?
          Must     she?
          Must     it?

Examples:     I must go to the bank.
           He must have a rest.
          They needn´t learn French.
        Must you have a drink? Yes, I must. No, I needn´t.HAVE TO
Rovnako sloveso HAVE TO vyjadruje nutnosť, povinnosť vykonať nejakú činnosť, a do slovenčiny ho prekladáme ako „musieť“. Časuje sa rovnako ako sloveso „to have“ + „to“, to znamená, že v 3. osobe jednotného čísla sa mení na „has to“.OZNAMOVACÍ SPÔSOB
 
    1.     I     have to            we    have to
    2.     you     have to            you     have to
    3.     he    has to             they     have to
          she    has to
        it     has to    


 
ZÁPOR
V zápore sa sloveso HAVE TO správa rovnako ako sloveso HAVE a to tak, že ho predchádza DON´T a v 3. osobe j.č. DOESN´T, pričom neurčitok plnovýznamového slovesa zostáva nezmenený.  Zápor don´t have to a doesn´t have to vyjadruje, že niečo nie je nutné.

    1.    I     don´t have to             we     don´t have to
      2.     you     don´t have to            you    don´t have to
    3.     he    doesn´t have to            they    don´t have to
        she     doesn´t have to
        it     doesn´t have to      


OTÁZKA
Otázku pri slovese HAVE TO tvoríme ako pri slovese HAVE pomocou DO a DOES. Neurčitok plnovýznamového slovesa stojí za HAVE TO. V otázke stojí opytovacie zámeno na začiatku vety. 

    1.     Do    I    have to?            Do    we    have to?
    2.    Do     you    have to?            Do    you    have to?
    3.    Does    he    have to?            Do    they    have to?
         Does     she    have to?
         Does     it    have to?

Examples:     I have to go to bed.
        She has to wear a uniform.
        We don´t have to travel a lot.
        Do you have to get up early?
        Why does he have to get up so early?

 
MUST versus HAVE TO
A aký je teda medzi nimi rozdiel? Napriek tomu, že obe slovesá znamenajú v slovenčine „musieť“, jedno slúži na vyjadrenie povinnosti a druhé na vyjadrenie domnienky. A tak:

have to     sa používa v prípade, že hovoríme, čo plánujeme urobiť, no niekto
          alebo niečo nás k tomu núti.
              I have to go home, because it´s late.

must    sa používa, v prípade, že sme o niečom presvedčení.
               It must be the man.


ZOPAKUJME SI!
1. Aké sú formy slovesa ‚must‘ v oznamovacom spôsobe, otázke a zápore. Uveď príklady.
2. Aké sú formy slovesa ‚have to‘ v oznamovacom spôsobe, otázke a zápore? Uveď príklady.
3. Aký je rozdiel medzi ‚must‘ a ‚have to‘?Použitá literatúra:
Tom Hutchinson: Project 2, Student´s book, Workbook
http://blog.vit-meloun.net/item/trocha-anglictiny-must-vs-have-to
http://skola.amoskadan.cz/s_aj/ajhtm/ag/ag10b01.htm

Vypracovala: PaedDr. Ivana Dulová