Medzi vojnové obdobie po prvej svetovej vojne v Taliansku

 

 

 

 

 

 


Mussolini a jeho čiernoodenci

V Taliansku (hoci patrilo k výťaznej skupine v prvej svetovej vojne- dohode) nastala nespokojnosť, lebo nedostali sľúbenú Dalmáciu plus v krajne nastala inflácia peňazí (boli znehodnotené peniaze)

                            V krajne boli dve skupiny:

-nacionalisti, ktorý žiadali aby vláda bojovala proti Juhoslávi.      

-socialisti, ktorý organizovali robotnícke štrajky, aby podnikateľov prinútili  zvýšiť mzdy.

Benito Mussolini- začal zvolávať verejné zhromaždenia a sľubovať že problémy vyrieši, len čo sa dostane k moci.

-chcel zaviesť vládu silnej ruky a sľuboval všetko, všetkým. Nuž čoskoro sa za ním začali stavť mladí muži v čiernych košeliach a začali sa volať  fašisti. (fašisti: fasci-faši=zväzok)

-Mussolini vytvoril fašistickú stranu, ktorej cieľom bolo získať všetku moc v štáte.

1922-͵͵pochod na Rímʹʹ, kde bolo deklarované že B. Mussolini  prevzal moc.Victor Emanuel III poveril B.M. aby zostavil vládu.