Vypracoval: Ing. Juraj Palásthy


 

 

Multimédia sa nevyužívajú len pri práci s počítačmi, ale dnes sú už nevyhnutné v bežnom živote. Ich masívne rozšírenie je najmä v domácnostiach, autách a všade kde sa pohybujeme. Niektoré sú nezávislé na všetkom, niektoré sú závislé na dosahu signálu. Patria sem:

 

 • Digitálny fotoaparát

 • Digitálny fotorámik

 • Digitálnu videokameru

 • Digitálna televízia

 • GPS navigácia

 • Mobilný telefón

   

   

Digitálny fotoaparát – toto multimediálne zariadenie prešlo búrlivým vývojom. Zaznamenáva statický obraz v digitálnej forme. Tento môže byť okamžite prehratý na displeji, nahratý do počítača a publikovaný na webe, alebo posielaný formou prílohy. Takto zhotovený obraz je možné spracovať aj do formy klasickej papierovej fotografie

 

 

Digitálny fotorámik – slúži ako obrazové zariadenie na prehrávanie digitálnych fotografií. Je to alternatíva ku tlačeným fotografiám. Nafotené obrázky je možné nahrať do pamäťovej karty fotorámika a nastaviť frekvenciu výmeny obrázkov. Takýto fotorámik nám potom sám prehráva nami vytvorený súbor fotografií. Je to alternatíva pre starších ľudí, alebo technicky menej zdatných užívateľov. Vzhľadom na dnešné kapacity pamäťových kariet je možné takýmto spôsobom prezerať celé kolekcie fotografií v ktorých ich je aj niekoľko desiatok.

 

 

Digitálna videokamera – je ďalším multimediálnym pamäťovým zariadením. Slúži nám na uchovanie filmového záznamu spolu so zvukom. V súčasnosti ich delíme do viacerých kategórií:

 

 • Mini DV kamery

 • DVD kamery

 • HDD kamery


 

Mini DV kamery - do tejto kategórie patria tie najlacnejšie kamery, ako aj poloprofesionálne až profesionálne kamery za tisíce eur. Výhodou týchto kamier je, že záznam je uložený v plnej kvalite nekomprimovaný. Nevýhodou je jeho následné pomerne zložité spracovanie a archivácia. Archivácia záznamu je možná pomocou DVD rekordéra alebo počítača.

 

DVD kamery - tieto kamery vznikli pre uľahčenie práce z natočeným videom. Do kamery sa vkladajú 8 cm disky, ktoré sa po natočení môžu rovno vložiť do DVD prehrávača. To znamená, že pokiaľ nechcete záznam nejako upravovať, nie je s ním už žiadna práca. Ak záznam chcete upraviť, spravíte to pomocou programu na úpravu videa. Nevýhodou DVD kamery je značne obmedzená doba záznamu na jeden DVD disk.

 

HDD kamery - ukladajú záznam na vnútorný harddisk, ktorý je podobný harddisku v počítači, len je menší. Veľkou výhodou je jeho veľká kapacita, kedy je možné na 30 GB harddisk nahrať až niekoľko hodín záznamu. Sťahovanie a následná archivácia záznamu v HDD kamery je veľmi jednoduchá. Väčšina týchto prístrojov umožňuje taktiež záznam na pamäťovú kartu. Záznam je komprimovaný v kodeku mpeg2 alebo v novšom mpeg4. Tento záznam nie je tak kvalitný ako na mini DV pásku, ale pre domáce využitie bohate postačujúci a nie je s ním toľko práce. Nevýhodami týchto HDD kamier je absencia klasického hľadáčika a taktiež menšia odolnosť proti nárazom.

 

 

Digitálna televízia – je vlastne vyústením vývoja televízie, ako jedného z najstarších zariadení zábavy, ktorá prešla počas svojej histórie pomerne zložitým vývojom. Najprv to bolo čierno-biele, neskôr farebné vysielanie. Postupne ako sa miniaturizovali súčiastky spracovávajúce obrazový a zvukový signál, zmenšoval sa aj televízor. Najväčšiu zmenu prekonal, keď sa obrazovka pozostávajúca z katódovej žiarovky, nahradila plochou obrazovkou využívajúcou tekutý kryštál LCD (Liquid crystal dysplay) alebo plazmu. Tieto nové technológie priam predurčovali ďalší vývoj televíznej techniky – digitalizáciu.