MP3 – prehrávač sa stal vďaka rozšíreniu používania MP3 formátu jedným z najrozšírenejších multimediálnych zariadení. Nielen preto, že formát MP3 dokážu prehrávať autorádiá, veže a počítače, ale najmä preto, že toto zariadenie sa podarilo tak zminiaturizovať tak, že dnes je súčasťou mobilných telefónov. Vďaka svojej cenovej dostupnosti sa dnes stalo medzi mládežou najobľúbenejšou vecičkou používanou na počúvanie hudby a tie novšie aj na prezeranie MP4 súborov.

 

 

MP4 – tento druh multimediálnych súborov sa stal populárny vďaka spoločnosti Apple a Nero. Ide v porovnaní s formátom avi o moderný formát, ktorý vďaka svojej kompresii zvuku a obrazu sa stal mimoriadne populárny.

 

 

Web kamera – je to zariadenie, ktoré sa pripája k počítaču, sníma obraz a prenáša ho po internete. Toto zariadenie sa používa na komunikáciu medzi ľuďmi, ako aj na sledovanie objektu. Signál z web kamery sa môže aj zaznamenávať a môže slúžiť ako dôkazový materiál. Pri komunikácii sa s web kamerou obvykle používa aj mikrofón. Pomocou web kamery sa sníma a prenáša obrazový signál a pomocou mikrofónu zvukový signál

 

 

Dataprojektor – je to výstupné zariadenie, ktoré nahrádza monitor. Pripája sa k počítaču a premieta výstupný obrazový signál na premietacie plátno alebo bielu stenu. Toto zariadenie sa vo veľkej miere používa vo vyučovacom procese a slúži učiteľom na priblíženie preberaného učiva študentom. Ak máme ku počítaču pripojené reproduktory, potom nie je problém počas vyučovacieho procesu študentom premietnuť akýkoľvek film s preberanou tematikou.

 

 

Tablet PC – ide o druh osobného počítača veľkosti notebooku, ktorý je tvorený integrovaným dotykovým displejom a niekedy externou klávesnicou. Tento počítač umožňuje užívateľovi pracovať priamo so snímacím hrotom, digitálnym perom, alebo prstom. Býva vybavený špeciálnym softvérom na rozlišovanie rukopisu.

 

 

 

Doteraz sme si v stručnosti popísali multimediálne zariadenia, ktoré sa používajú na archiváciu a prenos multimediálnych údajov. Z vyššie spomínaných jedine počítač môže spracovávať a upravovať multimediálne údaje do takého výsledného tvaru, ako to požadujeme.

 


 

Otázky:

 1.  

  Čo sú to multimédiá a od kedy ich poznáme a využívame?

   

 2.  

  Kde všade sa multimédiá využívajú?

   

 3.  

  Aké multimediálne zariadenia poznáte?

   

 4.  

  Ktoré prenosné multimediálne zariadenia poznáte? Popíšte aspoň jedno.

   

 5.  

  Čo sa zvykne používať spolu s web kamerou?