Vypracoval: Ing. Juraj Palásthy

 

 

 

Od začiatku 90-tych rokov 20. storočia sa v oblasti využívania počítačov objavil nový dovtedy nepoužívaný termín – multimédiá. Ide vlastne o spojenie viacerých druhov výstupov do jedného. Začali sa používať takzvané multimediálne aplikácie, ktoré na spúšťanie začali používať multimediálny softvér. Nástup multimédií zásadne zmenil využívanie počítačov. Práve vďaka multimédiám začala popularita počítačov narastať obrovskou rýchlosťou. Počítače sa začali masívne používať v domácnostiach, na školách, ako aj v takých odvetviach, o akých sa nikomu pred pár rokmi ani nesnívalo (dizajnérske štúdia, módny návrhári, hudobníci, filmári, fotografi, animátori a mnoho iných oblastí života).

 

Multimédia sú oblasťou informačných a komunikačných technológií, ktorá je charakteristická zlúčením audiovizuálnych, technických prostriedkov s počítačmi či ďalšími zariadeniami. Ako multimediálny systém sa označuje súhrn technických prostriedkov (napr. osobný počítač, zvuková karta, grafická karta, kamera, mechanika CD-ROM, DVD, alebo BLUE RAY, rôzne druhy pamäťových kariet, príslušný obslužný software a ďalšie), ktorý je vhodný pre interaktívnu audiovizuálnu prezentáciu.

 

V roku 1991 vydalo konzorcium pod vedením spoločnosti Microsoft špecifikáciu štandardného multimediálneho počítača (MPC). Táto bola v ďalších rokoch niekoľkokrát aktualizovaná. Dnes sú prakticky všetky osobné počítače multimediálne.

 

Vstupom týchto štandardov do praktického života dnes existuje niekoľko druhov multimediálnych súborov a zariadení, pre ktoré je spoločné to, že všetky dokážu bez najmenších problémov spolupracovať s počítačom. Tá spolupráca s počítačom neznamená len to, že sa určitý druh multimediálneho súboru dokáže prehrávať v počítači, ale najmä to, že je možné takéto súbory rôznym spôsobom upravovať. Takto sa úpravou často dá dosiahnuť taký výsledok, aký by sme použitím klasických záznamových zariadení nikdy nedosiahli.

 

Keďže multimédiá sú vlastne ideálnym prepojením hardvéru a softvéru postupne si ich predstavíme.

 

 

 

Hardvér

 

Na prácu a zábavu s multimédiami dnes používame obrovskú skupinu prístrojov a zariadení o ktorých bežný užívateľ ani nemusí vedieť, že sa jedná o digitálne zariadenia pracujúce na báze multimédií. Dnes môžeme do tejto kategórie zaradiť:

 

 • počítač

 • CD prehrávač

 • DVD prehrávač

 • BLUE RAY prehrávač

 • MP3, MP4 prehrávač

 • Dataprojektor

 • Tablet PC

   

   

Charakteristické pre všetky tieto zariadenia je to, že dokážu pracovať s digitálnymi informáciami, ako aj to, že dokážu komunikovať s počítačom. Samozrejme, každé takéto zariadenie má vytvorený osobitný komunikačný softvér, ktorý je výrobcom zariadenia priamo dodávaný spolu so zariadením. Mnohé multimediálne zariadenia však používajú všeobecne rozšírený štandardný softvér, ktorý je priamo súčasťou operačného systému, alebo je voľne dostupný z internetu.

 

Multimediálny počítač – ide o počítač, ktorý je vybavený zvukovou a grafickou kartou. Vie spracovávať zvuky a obraz vo forme hudby, hovoreného slova, videozáznamov, filmov, ako aj rôznych iných kombinácií. V dnešnej dobe sú všetky vyrábané a predávané počítače multimediálne, lebo zvuková a grafická karta je integrovaná na matičnej doske

 

 

CD – Compact Disk je médium, na ktoré sa zaznamenávajú multimediálne informácie. Vďaka tomuto zariadeniu, jeho prístupnej cene a použitiu sa toto zariadenie začalo vo veľkom používať. Dodnes sa používa v:

 

 1. Počítačoch

 2. Hudobných prehrávačoch, vežiach, rádiách vybavených CD mechanikou

 3. Diskmenoch (neskôr boli nahradené MP3 prehrávačom)

 

 

DVD – Digital Video Disk sa ako multimediálny nosič rozšíril najmä po tom, čo sa začali vo veľkom na ne nahrávať a predávať filmy. Na toto médium sa vďaka jeho kapacite dokáže zaznamenať akýkoľvek film. Jednoduchá manipulácia a nízka cena vytlačili z používania dovtedy v podnikoch a domácnostiach veľmi rozšírené video prehrávače. Dnes sa DVD mechanika bežne nachádza v počítačoch, v stolných a prenosných DVD rekordéroch a prehrávačoch.

 

 

BLUE RAY – nový druh čítaco-záznamového zariadenia na prvý pohľad veľmi podobného zariadeniam CD a DVD. Svoje miesto si v súčasnosti hľadá ako u používateľov počítačov, tak aj v domácnostiach.