Od začiatku 90-tych rokov 20 storočia sa v oblasti využívania počítačov objavil nový dovtedy nepoužívaný termín – multimédiá. Ide vlastne o spojenie viacerých druhov výstupov do jedného. Začali sa používať takzvané multimediálne aplikácie, ktoré na spúšťanie začali používať multimediálny softvér. Nástup multimédií zásadne zmenil využívanie počítačov. Už nešlo len o technológiu, ktorá je určená úzkej skupine používateľov ako boli a sú technici, ekonómovia, projektanti a vedeckí pracovníci. Práve vďaka multimédiám začala popularita počítačov narastať obrovskou rýchlosťou. Počítače sa začali masívne používať v domácnostiach, na školách ako aj v takých odvetviach, o akých sa nikomu pred pár rokmi ani nesnívalo (dizajnérske štúdia, módny návrhári, hudobníci, filmári, fotografi, animátori a mnoho iných oblastí života).

 

Pre multimédiá je charakteristická interaktivita, práca s textom, zvukovými informáciami, s obrázkami, videom a animáciou. Všetko toto sa podarilo zlúčiť do jedného, a tak sa nám práca s multimediálnym súborom zdá veľmi jednoduchá a pohodlná.

 

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Multim%C3%A9dia

 

textový dokument

 

 

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Multim%C3%A9dia

 

interaktivita

 

 

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Multim%C3%A9dia

 

audio

 

 

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Multim%C3%A9dia

 

animácia

 

 

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Multim%C3%A9dia

 

obrázky

 

 

zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Multim%C3%A9dia

 

video

 

 

 

Multimédia sú oblasťou informačných a komunikačných technológií, ktorá je charakteristická zlúčením audiovizuálnych technických prostriedkov s počítačmi či ďalšími zariadeniami. Ako multimediálny systém sa označuje súhrn technických prostriedkov (napr. osobný počítač, zvuková karta, grafická karta, kamera, mechanika CD-ROM, DVD, alebo BLUE RAY, rôzne druhy pamäťových kariet, príslušný obslužný software a ďalšie), ktorý je vhodný pre interaktívnu audiovizuálnu prezentáciu.

 

V roku 1991 vydalo konzorcium pod vedením spoločnosti Microsoft špecifikáciu štandardného multimediálneho počítača (MPC). Táto bola v ďalších rokoch niekoľkokrát aktualizovaná. Dnes sú prakticky všetky osobné počítače multimediálne.

 

Vstupom týchto štandardov do praktického života dnes existuje niekoľko druhov multimediálnych súborov a zariadení, pre ktoré je spoločné to, že všetky dokážu bez najmenších problémov spolupracovať s počítačom. Tá spolupráca s počítačom neznamená len to, že sa určitý druh multimediálneho súboru dokáže prehrávať v počítači, ale najmä to, že je možné takéto súbory rôznym spôsobom upravovať. Takto sa úpravou často dá dosiahnuť taký výsledok, aký by sme použitím klasických záznamových zariadení nikdy nedosiahli.

 

Keďže multimédiá sú vlastne ideálnym prepojením hardvéru a softvéru postupne si ich predstavíme.

 

 

Haredvér

 

Na prácu a zábavu s multimédiami dnes používame obrovskú skupinu prístrojov a zariadení o ktorých bežný užívateľ ani nemusí vedieť, že sa jedná o digitálne zariadenia pracujúce na báze multimédií. Dnes môžeme do tejto kategórie zaradiť:

 

 • počítač

 • CD

 • DVD

 • BLUE RAY

 • MP3, MP4

 • Dataprojektor

 • Tablet PC

 

 

Charakteristické pre všetky tieto zariadenia je to, že dokážu pracovať s digitálnymi informáciami, ako aj to, že dokážu komunikovať s počítačom. Samozrejme, každé takéto zariadenie má vytvorený osobitný komunikačný softvér, ktorý je výrobcom zariadenia priamo dodávané spolu so zariadením. Mnohé multimediálne zariadenia však používajú všeobecne rozšírený štandardný softvér, ktorý je priamo súčasťou operačného systému, alebo je voľne dostupný z internetu.

 

Multimediálny počítač – ide o počítač, ktorý je vybavený zvukovou a grafickou kartou. Vie spracovávať zvuky a obraz vo forme hudby, hovoreného slova, videozáznamov, filmov, ako aj rôznych iných kombinácií. V dnešnej dobe sú všetky vyrábané a predávané počítače multimediálne, lebo zvuková a grafická karta je integrovaná na matičnej doske. Samozrejme, existuje možnosť rozšíriť počítač o osobitnú zvukovú kartu (túto možnosť využívajú najmä hudobníci), ako aj o grafickú kartu (túto možnosť využívajú filmári, ľudia, ktorým počítač slúži aj namiesto televízora a vášniví hráči).

 

 

Zdroj. http://www.hpobchod.sk/productOpt.asp?konfId=LL249EA

 

Zdroj: http://www.avec.biznisweb.sk/post/prichod-novych-modelov-notebookov-sony-vaio-76

 

Multimediálny počítač v prevedení Tower a LapTop


 

CD – Compact Disk je médium, na ktoré sa zaznamenávajú multimediálne informácie. Vďaka tomuto zariadeniu, jeho prístupnej cene a použitiu sa toto zariadenie začalo vo veľkom používať. Dodnes sa používa v:

 

 1. Počítačoch

 2. Hudobných prehrávačoch, vežiach, rádiách vybavených CD mechanikou

 3. Diskmenoch (neskôr boli nahradené MP3 prehrávačom)

   

Zdroj: http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/fyzika/prof/Tesar/diplomky/pruvodce_hw/komponenty/multimedia/cd/princip.htm

 

CD mechanika

 

 

Zdroj: http://www.mimibazar.sk/foto.php?id=10974667

 

rádio s CD prehrávačom

 

 

Zdroj: http://www.telegraph.co.uk/technology/3659992/Portable-CD-players-make-a-comeback.html

 

diskmen

 

 

DVD – Digital Video Disk sa ako multimediálny nosič rozšíril najmä po tom, čo sa začali vo veľkom na ne nahrávať a predávať filmy. Na toto médium sa vďaka jeho kapacite dokáže zaznamenať akýkoľvek film. Jednoduchá manipulácia a nízka cena vytlačili z používania dovtedy v podnikoch a domácnostiach veľmi rozšírené video prehrávače. Dnes sa DVD mechanika bežne nachádza v počítačoch, v stolných a prenosných DVD rekordéroch a prehrávačoch.

 

Zdroj: http://pcprekazdeho.tym.sk/opticka%20mechanika.html

 

DVD mechanika

 

 

http://www.tvproducts.cz/cz/detail/dvd-prehravac

 

stolný DVD prehrávač

 

 

Zdroj: http://www.kamennyobchod.cz/dvd-prehravac-gogen-pdx-752-prenosny.html

 

prenosný DVD prehrávač

 

 

BLUE RAY – nový druh čítaco-záznamového zariadenia na prvý pohľad veľmi podobného zariadeniam CD a DVD. Svoje miesto si v súčasnosti hľadá ako u používateľov počítačov, tak aj v domácnostiach. Zatiaľ však kvôli vyššej cene a menšiemu počtu nahratých nosičov (Blue Ray diskov) nie je tak rozšírený, ako jeho predchodcovia.

 

Zdroj: http://magazin.stahuj.centrum.cz/blu-ray-na-xbox-360-jak-se-zda-tak-ano/

 

Blue Ray mechanika

 

 

Zdroj: http://www.hometheaterforum.com/t/252151/lg-dual-hd-blue-ray-player

 

Blue Ray prehrávač.

 

 

MP3 – prehrávač sa stal vďaka rozšíreniu používania MP3 formátu jedným z najrozšírenejších multimediálnych zariadení. Nielen preto, že formát MP3 dokážu prehrávať autorádiá, veže a počítače, ale najmä preto, že toto zariadenie sa podarilo tak zminiaturizovať, že dnes je súčasťou mobilných telefónov. Vďaka svojej cenovej dostupnosti sa dnes stalo medzi mládežou najobľúbenejšou vecičkou používanou na počúvanie hudby a tie novšie aj na prezeranie MP4 súborov. Výrobcovia a obchodníci túto ich popularitu maximálne využívajú. Vyrábajú ich v rôznych farbách a tvaroch s rôznou kapacitou.

 

Zdroj: http://www.vibe.com/posts/idea-ipod-evolution-game-changing-product-pg-2

 

Zdroj:http://www.geeky-gadgets.com/usb-moo-cow-mp3-player/

 

Rôzne druhy MP3 prehrávačov

 

 

MP4 – tento druh multimediálnych súborov sa stal populárny vďaka spoločnosti Apple a Nero. Ide v porovnaní s Avi o moderný formát, ktorý vďaka svojej kompresii zvuku a obrazu sa stal mimoriadne populárny. Dnes je možné z internetu stiahnuť ľubovoľný súbor a prehrať ho v niektorom na to určenom zariadení.

 

Zdroj: http://www.mobily-too.sk/mp3-mp4-prehravace/

 

Zdroj: http://www.my-batteries.net/mp4-player/4gb-digital-mp4-player.htm

 

Rôzne druhy MP4 prehrávačov

 

 

Web kamera – je to zariadenie, ktoré sa pripája ku počítaču, sníma obraz a prenáša ho po internete. Toto zariadenie sa používa na komunikáciu medzi ľuďmi, ako aj na sledovanie objektu. Signál z web kamery sa môže aj zaznamenávať a môže slúžiť ako dôkazový materiál. Pri komunikácii sa s web kamerou obvykle používa aj mikrofón. Pomocou web kamery sa sníma a prenáša obrazový signál a pomocou mikrofónu zvukový signál. Web kameru ako aj mikrofón je možné zakúpiť osobitne. Často však dostať kúpiť kompletnú sadu tohto multimediálneho zariadenia.

 

Zdroj: http://www.pc-komponenty.sk/?Mode=Sti&StiId=100865

 

web kamera

 

 

Zdroj. http://www.damedis.com/eshop/category/Webkamery_a_VoIP_sety.html

 

kompletná sada web kamera so slúchatkami a mikrofónom

 

 

Zdroj: http://www.markit.eu/sk/sk/hama-pc-stolny-mikrofon-cs-198/v2p2087453c96

 

mikrofón

 

 

Dataprojektor – je to výstupné zariadenie, ktoré nahrádza monitor. Pripája sa ku počítaču a premieta výstupný obrazový signál na premietacie plátno alebo bielu stenu. Toto zariadenie sa vo veľkej miere používa vo vyučovacom procese a slúži učiteľom na priblíženie preberaného učiva študentom. Ak máme k počítaču pripojené reproduktory, potom nie je problém počas vyučovacieho procesu študentom premietnuť akýkoľvek film s preberanou tematikou.

 

Zdroj: http://www.itsk.sk/plc-xf47-dataprojektor-sanyo_d95416.html

 

dataprojektor

 

 

Zdroj. http://www.skolsky.sk/nabytok/odborne-ucebne/multimedialne-ucebne/projekcia-a-ozvucenie/multimedialna-ucebna-set-pre-projekciu-ozvucenie/multimedialna-ucebna-set-pre-projekciu-ozvucenie-vtp02

 

dataprojektor, ako súčasť multimediálnej učebne.

 

 

Tablet PC – ide o druh osobného počítača veľkosti notebooku, ktorý je tvorený integrovaným dotykovým displejom a niekedy externou klávesnicou. Tento počítač umožňuje užívateľovi pracovať priamo so snímacím hrotom, digitálnym perom alebo prstom. Býva vybavený špeciálnym softvérom na rozlišovanie rukopisu.

 

Zdroj: http://predaj.slando.sk/okres_bratislava_3/predam-novy-tablet-pc-eken-m005_P_32901574.html

 

Tablet PC

 

 

Doteraz sme si v stručnosti popísali multimediálne zariadenia, ktoré sa používajú na archiváciu a prenos multimediálnych údajov. Z vyššie spomínaných jedine počítač môže spracovávať a upravovať multimediálne údaje do takého výsledného tvaru, ako to požadujeme.

 Použitá literatúra:
Vlastné poznámky

Zdroje obrazkov:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Multim%C3%A9dia
http://www.hpobchod.sk/productOpt.asp?konfId=LL249EA
http://www.avec.biznisweb.sk/post/prichod-novych-modelov-notebookov-sony-vaio-76
http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/fyzika/prof/Tesar/diplomky/pruvodce_hw/komponenty/multimedia/cd/princip.htm
http://www.mimibazar.sk/foto.php?id=10974667
http://www.telegraph.co.uk/technology/3659992/Portable-CD-players-make-a-comeback.html
http://pcprekazdeho.tym.sk/opticka%20mechanika.html
http://www.tvproducts.cz/cz/detail/dvd-prehravac
http://www.kamennyobchod.cz/dvd-prehravac-gogen-pdx-752-prenosny.html
http://magazin.stahuj.centrum.cz/blu-ray-na-xbox-360-jak-se-zda-tak-ano/
http://www.hometheaterforum.com/t/252151/lg-dual-hd-blue-ray-player
http://www.vibe.com/posts/idea-ipod-evolution-game-changing-product-pg-2
http://www.geeky-gadgets.com/usb-moo-cow-mp3-player/
http://www.mobily-too.sk/mp3-mp4-prehravace/
http://www.my-batteries.net/mp4-player/4gb-digital-mp4-player.htm
http://www.pc-komponenty.sk/?Mode=Sti&StiId=100865
http://www.damedis.com/eshop/category/Webkamery_a_VoIP_sety.html
http://www.markit.eu/sk/sk/hama-pc-stolny-mikrofon-cs-198/v2p2087453c96
http://www.itsk.sk/plc-xf47-dataprojektor-sanyo_d95416.html
http://www.skolsky.sk/nabytok/odborne-ucebne/multimedialne-ucebne/projekcia-a-ozvucenie/multimedialna-ucebna-set-pre-projekciu-ozvucenie/multimedialna-ucebna-set-pre-projekciu-ozvucenie-vtp02
http://predaj.slando.sk/okres_bratislava_3/predam-novy-tablet-pc-eken-m005_P_32901574.html