Môže sa nám stať, že slová, ktoré často používame v hovorovej reči nevieme správne napísať. Zrazu sa dostaneme do pomykova, nedokážeme si spomenúť, či sa na ich konci píše či nepíše 's':

 

Nezabudnúť na konci 's':

  • Toujours et jamais

Toujours, toujours un “s” et à jamais, ne jamais l’oublier.

Toujours (vždy, stále),má vždy na konci “s” a jamais (nikdy) ho taktiež nesmie nikdy zabudnúť.


 

L´accent circonflexe s / bez:

  • Une tâche / une tache

- Une tâche

Une tâche : ce travail nécessite un chapeau.

Une tâche (povinnosť, úloha): pri tejto práci sa vyžaduje klobúk.

- Une tache

La tache est une salissure; elle doit s'en aller.

La tache (škvrna) je nečistota a tá musí preč.

 

  • Mûr (adj.) / un mur

- Mûr

Mûr : accent circonflexe en forme de queues de cerise.

Čerešne dozrievajú na stopke, ktorá má rovnaký tvar ako accent circonflexe (mûr = zrelý)

- Un mur

Un mur : pas d´accent car pas de toit sur la tête.

Stena bez strechy nad hlavou (un mur = múr).

 

  • Une île

Une île : accent circonflexe qui rappelle le chapeau qu´il faudra porter quand on va sur une île.

Keď ideme na dovolenku na ostrov (île), nezaobídeme sa tam bez klobúka.


Krátko po návšteve jaskyne nám je všetko o stalaktitoch a stalagnitoch jasné. S odstupom času si už takí istí nie sme. No a s mnemotechnickou pomôckou sa už jednoducho zmýliť nedá.

 

 

Podstatné mená:

  • Les stalactitestombent.

Stalaktity padajú. Tomber = padaťsa začína na „t“, teda aj v tomto slove píšeme „t“.


  • Les stalagmitesmontent.

Stalagmity stúpajú. Monter = stúpaťsa začína na „m“, teda ja v tomto slove píšeme „m“.