Pri príprave učiva s názvom „Les « si » n´aiment pas les « rai » “ ma napadlo, že by bolo zaujímavé zozbierať mnemotechnické pomôcky, ktoré vo Francúzštine existujú a vybrať z nich tie, ktoré by mohli poslúžiť vám študentom či učiteľom francúzštiny ako cudzieho jazyka.Ešte predtým, ako prejdeme k veci, si ozrejmíme, čo to mnemotechnické pomôcky vôbec sú.

Mnemotechnické (pamäťové) pomôcky sú slová, vety, básničky, rýmy, príbehy, urobené tak, aby človeku pomohli lepšie si zapamätať informácie. V našom prípade ide hlavne o  gramatické pravidlá a pravopis. Mnohé z nich sú všeobecne známe a ľudia si ich medzi sebou odovzdávajú, no nič vám nebráni v tom, aby ste si vytvárali aj vlastné. Ako na to? Snažte sa nájsť v neznámom slovíčku niečo známe, zapojte fóriky a humor, niečo, čo máte radi, čo naopak nemáte radi, niečo kontroverzné či paradoxné. „Vlastnoručne“ vytvorené pomôcky si potom treba prejsť, predstaviť a zažiť. Tak si ich lepšie zapamätáte. Pretože nie je žiadne umenie vytvoriť si úžasnú mnemotechnickú pomôcku, na ktorú si  v momente, keď ju potrebujete použiť, nedokážete spomenúť.


Čo sa týka pravopisu, často si nie sme istí, či v slove píšeme dve alebo jedno 'r', 'l', 't', 'p' ... ,alebo či 'p' sú dve, no 'l' je len jedno. Ak si však osvojíte nasledovné, niekedy aj humorné mnemotechnické pomôcky, problémov s písaním zdvojených spoluhlások budete mať zaručene menej.


 

Zdvojené / nezdvojené spoluhlásky:

  • Nourrir / mourir

- Nourrir

Nourrir prend deux 'r' car on se nourrit plusieurs fois.

Nourrir (kŕmiť, živiť) má 2 'r', pretože sa živíme viackrát.

- Mourir

Mourir ne prend qu'un 'r' car on ne meurt qu'une fois.

Mourir (zomrieť) má len 1'r', pretože zomrieme len raz.

 

  • Un ballet / nn balai

- Un ballet

Un ballet prend deux 'l' car pour danser il faut deux jambes.

Un ballet (balet) má 2 'l', pretože na tancovanie treba 2 nohy.

- Un balai

Un balai prend un seul 'l' car il n'a qu'un manche.

Un balai (metla) má len 1'l', pretože má len 1 rúčku.

 

  • Des pattes / des pâtes

- Des pattes

Un chien ou un chat marche sur deux paires de pattes.

Pes alebo mačka kráčajú na 2 pároch labiek (pattes).

- Des pâtes

Par contre, on fait cuire des pâtes dans une casserole qu'on couvre avec le chapeau du â.

Naopak cestoviny (pâtes) varíme v hrnci, ktorý treba prikryť pokrievkou, ktorá je nad 'â'.


  • Un satellite

Satellite prend deux 'l' car c’est plus pratique pour voler. (et un seul t car il ne tourne qu’autour d’une seule Terre)

Satellite (satelit) má 2'l', pretože na lietanie je to tak jednoduchšie (deux 'l' = deux ailes = dve krídla) a len 1't', pretože obieha okolo 1 Zeme.

 

  • Une hirondelle

Une hirondelle prend deux 'l' car elle vole avec ses deux ailes.

Une hirondelle (lastovička) má 2 'l', pretože lieta s 2 krídlami (deux 'l' = deux ailes = dve krídla).