Vypracovala: Mgr. Halušková


 

 

Bol:  cestovateľ, dobrodruh, spisovateľ, vojak,  kráľ na Madagaskare. Bol prvý Európan, ktorý sa plavil v severnom Tichom oceáne. Autor memoárového diela Pamäti a cesty. Beňovský bol typický predstaviteľ obdobia osvietenstva, rozvoja dopravy a obchodu a objavovania neznámych území.

 

Bol:

· prvý Slovák, ktorý navštívil štyri kontinenty (Európa, Ázia, Afrika, Amerika)

· prvý človek, ktorý preskúmal Ostrov sv. Vavrinca

· významný výskumník Madagaskaru a prvý kráľ zjednoteného Madagaskaru

· prvý slovenský autor celosvetového bestselleru

· prvý Slovák, ktorý zasiahol do vývoja väčšieho počtu krajín (Poľska, USA, Francúzska, Rakúska a Madagaskaru)

 

 

Osudy a cesty grófa Mórica Augusta Beňovského

Literárny druh: epika

Literárny žáner: denník

Literárna forma: prozaická

Téma: dobrodružné cestovateľské zážitky Mórica Beňovského

Idea: autor približuje svoje vlastné zážitky (autobiografia), podáva výpoveď o dobe, v ktorej žil

Forma rozprávania: ja – rozprávanie

Móric August Beňovský žil v 18.storočí. Pochádzal zo šľachtickej uhorskej rodiny. Známy je ako cestovateľ a dobrodruh. Zúčastnil sa povstania v Poľsku. Upadol do ruského zajatia, dostal sa na Kamčatku, odkiaľ ušiel. Roku 1773 s francúzskou pomocou založil kolóniu na Madagaskare.
Dielo je písané denníkovou formou, historicky verne zachytáva osudy Mórica A. Beňovského, štylisticky je spracované v duchu vtedajších spôsobov obrodružnej literatúry. Čiastočne sa stráca historický dokument v prospech literárnej prózy. Z Beňovského sa stáva literát, ktorý na základe svojich zážitkov stvárňuje bľúbenú tematiku tých čias: vojenské dobrodružstvá, objavné cesty a zámorie.

 

Vlastný Denník začína zápismi a rozprávaním o tom, ako sa dostal do ruského zajatia, do vyhnanstva na Sibír a napokon s viacerými trestancami na Kamčatku. Svojím vzdelaním a zjavom zaimponoval správe gubernie i spoločníkom - vyhnancom, ktorý si ho zvolili za vodcu. Za dramatických okolností sa dostali na more. Pristáli na viacerých ostrovoch až sa popri Japonsku a Formóze dostali do čínskeho prístavu Macaa. Tu vstúpil do francúzskych služieb. Mnoho nepríjemností ho zastihlo na Madagaskare, získal si však priateľov, napokon ho domorodci vyhlásili za kráľa.
Móric August Beňovský pochádzal zo slovenského prostredia, jeho cestopis môžeme zaradiť aj do nášho kultúrneho dedičstva.