Interrupcia (umelé prerušenie tehotenstva) – problém interrupcie je dnes aktuálnejší než kedykoľvek predtým. Interrupcia sa ľudovo nazýva aj potrat. Pojem interrupcia pochádza z latinského slova „abortus“, čo znamená „prerušenie“. Interrupciu je možné vykonať do 22. týždňa gravidity alebo do hmotnosti plodu 500g. V prípade, že tehotenstvo je už v pokročilejšom štádiu nesmie už byť interrupcia vykonaná. Interrupcia má svojich zástancov, ako aj svojich odporcov. K odporcom patria predovšetkým cirkvi a organizácie podporujúce tradičnú rodinu. Tieto organizácie považujú potrat za vraždu. Naopak organizácie, ktoré interrupcie podporujú tvrdia, že žena si o svojom tele môže sama rozhodnúť a preto je to len na nej či si dieťa nechá alebo sa rozhodne pre interrupciu. V súčasnosti chýba definícia plodu ako ľudského jedinca. Jedni tvrdia, že ľudská bytosť vzniká už spojením spermie a ženského vajíčka a preto potrat považujú za vraždu. Druhí považujú plod za ľudskú bytosť až po vyvinutí mozgu a mozgovej činnosti. Títo interrupciu do 22 týždňa gravidity schvaľujú. Interrupcia, rovnako ako aj eutanázia nie je legálna v každej krajine. V krajinách Európskej únie je však interrupcia povolená, okrem Vatikánu. Ten ju prísne zakazuje. Rovnako sú interrupcie zakázané aj vo väčšine moslimských krajín. Na Slovenku je interrupcia legálna, no lekár ju môže na základe svojho svedomia odmietnuť vykonať.  Zopakujte si:
1. Aké sú najvýznamnejšie morálne problémy dneška?
2. Aký morálny problém predstavuje eutanázia ?
3. Aký morálny problém predstavuje interrupcia?
4. Vysvetlite problém atómovej hrozby
5. Aký problém predstavuje pre morálku znečistenie životného prostredia?

Použitá literatúra:
1. Občianska náuka, náuka o spoločnosti, kol. autorov, Enigma, Nitra, 2005, ISBN 80-85471-71-X