Eutanázia – jeden z najvýznamnejších morálnych problémov dneška predstavuje problém tzv. „eutanázie“. Jedná sa pri tom o dobrovoľnú smrť, resp. dobrovoľnú samovraždu. Eutanáziu podstupujú pacienti, ktorých zdravotný stav sa v dôsledku ich nevyliečiteľnej choroby už nikdy nezlepší a ich život a prežívanie sa stalo neznesiteľné. Podporovatelia eutanázie hovoria o tzv. „dôstojnom odchode z tohto sveta“. Títo podporovatelia považujú eutanáziu za právo, ktoré patrí každému človeku. Už samotný pojem eutanázia sa skladá z dvoch gréckych slov „eu“ – „dobrý“ a „thanatos“ – „smrť“. Eutanáziu však odmietajú predovšetkým cirkvi, ktoré tvrdia, že bolesť a utrpenie sú v súlade s Božím plánom a každý človek túto bolesť musí prežiť, tak ako mu to Boh predurčil.

Eutanázia je povolená len v niektorých štátoch sveta ako napr. v Holandsku, USA, Švajčiarsku či štátoch ako Albánsko, Japonsko a Filipíny. Eutanázia zamestnáva predovšetkým dnešnú etiku, ale aj teológiu a filozofiu. Najväčší problém tzv. asistovanej samovraždy je, že je ľahko zneužiteľná. Rovnako je možné, že pacient si eutanáziu na poslednú chvíľu rozmyslí, ale už môže byť neskoro. Psychika chorého človeka je neprebádaná oblasť medicíny a aj dnes šokujú rôzne prípady náhleho uzdravenia, respektíve zbavenia sa zákernej choroby. Lekár nedokáže psychiku človeka vždy odhadnúť. Aj preto je rozhodnutie o eutanázii tak kritizované a spochybňované.  Použitá literatúra:
1. Občianska náuka, náuka o spoločnosti, kol. autorov, Enigma, Nitra, 2005, ISBN 80-85471-71-X