Odpad a znečistenie Znečistenie a odpad je veľmi pálčivý problém nielen našej spoločnosti ale celého ľudstva. Nové technológie, prinášajú zo sebou uľahčenie práce, ale zároveň mnohé prinášajú zaťaženie prírody a životného prostredia. Mnohé fabriky produkujú emisie, ktoré sa vypúšťajú do ovzdušia, zeme či vody a zhoršujú ich kvalitu. V priemysle sa používa obrovské množstvo obalov rôznych materiálov, ktoré končia v spaľovniach. Rovnako sa používajú rôzne chemikálie, ktoré končia neraz v riekach, či jazerách. V takomto zamorenom prostredí človek potom musí žiť, čo mu prináša mnohé zdravotné problémy. Predovšetkým zhoršenie dýchania, a rôzne choroby ako rakovina, respiračné ochorenia či alergie. Z hľadiska morálky je takýto zásah neprijateľný. No rozvoj a pokrok sa nedá zastaviť, preto je otázne do akej miery môže človek ovplyvňovať prírodu a zasahovať do nej. Človek by sa mal vzdať svojich egoistických výhod, ktoré mu pokrok prináša a mal by hľadieť aj na budúce generácie, ktoré majú rovnaké právo na zdravé životné prostredie a zdravú prírodu ako máme aj my v súčasnosti.Použitá literatúra:
1. Občianska náuka, náuka o spoločnosti, kol. autorov, Enigma, Nitra, 2005, ISBN 80-85471-71-X