Atómová hrozba Spoločnosť sa vďaka mnohým vynálezom a objavom na poli techniky a vedy dosiahla v 20. a 21. storočí výrazné pokroky. Mnohé vynálezy človeku pomáhajú uľahčiť každodenný život. Prístroje nás liečia, respektíve nám uľahčujú prácu. No niektoré vynálezy majú aj svoju temnú stránku. Vďaka štiepeniu uránu dokáže ľudstvo vyrábať veľké množstvo elektrickej energie, no dokáže postaviť aj atómovú bombu. Atómové zbrojenie je v súčasnosti veľmi aktuálne a dotýka sa viacerých mocností, predovšetkým USA, Európskej Únie a Ruska. Použitie takejto zbrane je však pre veľkú deštrukčnú silu veľmi otázne a významným morálnym problémom. V súčasnosti žije väčšina krajín v miery a hrozba použitia atómovej zbrane je teda minimálna. V prípade použitia len jedinej atómovej bomby, môže dôjsť k usmrtenie veľkého množstva ľudí, zvierat a zničeniu životného prostredia. (v Hirošime umrelo použitím jedinej atómovej bomby až 240 000 ľudí, 170 000 bolo zranených ).Použitá literatúra:
1. Občianska náuka, náuka o spoločnosti, kol. autorov, Enigma, Nitra, 2005, ISBN 80-85471-71-X