Monarchie v súčasnosti

Momentálne má približne pätina zo všetkých štátov sveta na čele monarchu, ktorým môže byť napríklad kráľ alebo sultán. Monarchia je taká forma štátneho zriadenia, v ktorej má panovník určité osobné privilégiá. Najčastejšie rozlišujeme tri typy monarchií: absolutistická (panovník má neobmedzenú moc), konštitučná (moc panovníka je limitovaná ústavou a delí sa o ňu s parlamentom) a parlamentná (panovník je formálnou hlavou štátu a osobou, ktorá ho navonok reprezentuje).

V súčasnosti majú štyri krajiny na čele absolutistického monarchu. Sú to Saudská Arábia, Omán, Brunej a Svazijsko. Do tejto kategórie by sme mohli ešte zaradiť aj Vatikán, na čele ktorého stojí pápež. Z tohto pohľadu má však Vatikán ako cirkevný štát špecifické postavenie nakoľko pápež svoj stolec nededí, ale je volený kardinálmi.

Až šestnásť krajín vrátane Austrálie, Kanady či Nového Zélandu uznáva ako hlavu svojho štátu britského panovníka, ktorým je v súčasnosti kráľovná Alžbeta II.. Tieto štáty sú súčasťou Commonwealthu, čo je voľné združenie Veľkej Británie a jej niekdajších kolónií. Všetky tieto štáty majú pritom vlastnú vládu a vytvorený svoj politický systém, takže britský panovník zastáva svoju úlohu len formálne, najmä pri rôznych slávnostných príležitostiach.

V Európe nájdeme ďalších desať monarchií. Sú nimi Belgické kráľovstvo, Holandské kráľovstvo, Španielske kráľovstvo, Dánske kráľovstvo, Nórske kráľovstvo, Švédske kráľovstvo, Andorrské kniežatstvo, Lichtenštajnské kniežatstvo, Monacké kniežatstvo a Luxemburské veľkovojvodstvo.

Monarchie sú častým štátnym zriadením aj v Ázii, najmä v islamských krajinách ako Bahrajn, Jordánsko, Malajzia alebo Spojené arabské emiráty. Silnú tradíciu má Japonské cisárstvo.

 Abecedný prehľad všetkých monarchií (písmenom C sú označené štáty Commonwealthu): Andorra, Antigua a Barbuda (C), Austrália (C), Bahamy (C), Barbados (C), Bahrajn, Belgicko, Belize (C), Bhután, Brunej, Kambodža, Kanada (C), Dánsko, Grenada (C), Jamajka (C), Japonsko, Katar, Kuvajt, Jordánsko, Lesotho, Lichtenštajnsko, Luxembursko, Malajzia, Monako, Maroko, Holandsko, Nový Zéland (C), Nórsko, Omán, Papua - Nová Guinea (C), Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty, Svazijsko, Svätý Krištof a Nevis (C), Svätá Lucia (C), Svätý Vincent a Grenadíny (C), Šalamúnove ostrovy (C), Švédsko, Thajsko, Tonga, Tuvalu (C), Vatikán, Veľká Británia (C)