Bánová

 

 

 

Bánová je mestská časť Žiliny. Leží na ľavej strane rieky Rajčanka približne 3 km od centra mesta. Na severe susedí s ďalšou mestskou časťou Závodie.

HISTÓRIA

Chotár obce bol osídlený už na konci 8. storočia. V priestore Dúbravy-Kalinové bol objavený slovanský mohylník s hrobmi z 8. a z 9. storočia pozostávajúci z 34 hrobov. Obec samotná sa spomína prvýkrát okolo roku 1208 ako „praedium bani“. V roku 1393 pod názvom Banfoula a neskôr v roku 1539 ako Banowa. Možno predpokladať, že najmenej od 13. storočia bolo toto územie súvisle osídlené. Ako erb používala raka, klepetami obráteného vpravo a zobrazeného nad vodou. Pôvodne patrila panstvu Lietava, ktoré tam malo rybníky. Z pôvodnej zástavby sa vytvorilo uprostred obce námestie, kde bol v severnej časti v roku 1935 postavený kostol. Obec bola v roku 1970 pričlenená k Žiline. Počet obyvateľov je 1879. V Bánovej sa v uplynulých desaťročiach budovala len individuálna bytová výstavba. Má základnú a materskú školu. Ako pôvodne samostatná obec má vlastný cintorín a patrí pod rímsko-katolícku farnosť Saleziánov don Bosca. Saleziánom v Bánovej patrí aj Domec.

PAMIATKY

Na severnej strane Námestia sv. Jána Bosca nachádza sa klasicistický kaštieľ z prvej polovice 19. storočia. Je to jednopodlažná budova s pôdorysom tvaru písmena "L" s arkádami. Bol v súkromných rukách aj počas socializmu na Slovensku. Po zmene majiteľa prechádza rekonštrukciou (2005). Blízko kaštieľa na námestí stojí jednoloďový Kostol Božského Srdca Ježišovho z roku 1935, ktorý postavili zo zbierok občanov a trojičný stĺp z roku 1821 s plastikou svätého Floriána.