My house – môj dom



house

hauz

dom

roof

ru:f

strecha

chimney

čimni

komín

front door

front do:r

vchod

doorbell

do:rbel

zvonček

path

pa:θ

cestička, chodník

gate

geit

brána

fence

fens

plot

garage

gæra:ž

garáž


 

 

Rooms in the house – izby v dome


rooms

ru:mz

izby

living room

liviŋ ru:m

obývačka

dining room

dainiŋ ru:m

jedáleň

kitchen

kičin

kuchyňa

bedroom

bedru:m

spálňa

children´s room

čildrenz ru:m

detská izba

bathroom

ba:θru:m

kúpeľňa

hall

ho:l

chodba



 

Living room

 

 

living room

sofa

səufa

gauč, pohovka

armchair

a:mčeər

kreslo

coffee table

kofi teibl

servírovací stolík

carpet

ka:pit

koberec

bookshelf

bukšelf

knihovňa

curtains

kз:tnz

závesy, záclony

CD player

si: di: pleiər

CD prehrávač

TV

ti: vi:

televízor

picture

pikčər

obraz



 

Things we do in the living room – veci, ktoré robíme v obývačke


 

Every evening I watch television. (Každý večer pozerám televízor.)

I listen to the radio or listen to music. (Počúvam rádio alebo počúvam hudbu.)

I read. (Čítam)