Keď sa náš pohľad skríži s nepokojným pohľadom šimpanza, ktorý sa na nás pozerá spoza mreží klietky, často si pomyslíme, že už mu k vyjadreniu pocitov chýba len reč. A to je pravda. Hoci mu jeho jazyk a anatomické zloženie hrdla neumožňujú artikulovať také isté zvuky, aké vytvárame my, jeho mozog je schopný zachytiť veľkú časť našej reči. Vedci naučili dospelé opice rozoznávať a používať naše slová pomocou znakov alebo počítača. Takto si môžu osvojiť niekoľko stoviek znakov, tvoriť jednoduché vety a veľmi dobre sa medzi sebou dorozumievať. Už ima naozaj chýbajú len slová.