Voda sa vyskytovala vo vesmíre dávno predtým, ako vznikla naša plaanéta.
 V podobe ľadu alebo pary sa nachádzala v zrnách kozmického prachu a v balvanoch kozmickej hmoty.Tento rôznorodý materiál sa postupne zhlukoval,
a tak sa pred 4.6 miliardy rokov utvorila naša Zem. Trvalo však ešte milióny 
rokov, kým sa objavil prvý oceán.

Najprv plyn
Povrch novovzniknutého zemského telesa bol posiaty kráterami, ktorými unikala z vriacich hornín v útrobách ohromná horúčava a množstvo plynov.
Ľahšie plyny vyprchali do priestoru, kým ťažšie, ako oxid uhličitý či vodná para,
obalili Zem a vytvorili prvotnú atmosféru. Voda vtedy jestvovala len vo forme pary.
...a potom dlhotrvajúce záplavy
Naša planéta sa pozvoľna ochladzovala a vodná para sa zrážala. Približne pred 4 miliardami rokov, keď teplota atmosféry klesla asi na 100°C, voda 
nadobudla tekutú podobu. Zemeeguľu potom po dlhé tisícky rokov bičovali ohromné lejaky. Bola to naozastná potopa. Prívaly dažďa zmáčali mladý zemský povrch. Vznikali potoky a rieky a vlievali sa do preliačin v zemskej kôre, ktoré sa postupne napĺňali vodou. Trvalo len niekoľko storočí a utvorili sa oceány, aké sú dnes modré a slané.