3. Une affiche pour un film avec les slogans : (filmový plagát so sloganmi) 

 

SLOGAN používa rozkazovací spôsob na upútanie pozornosti a vzbudenie záujmu o film.


***

Rozkazovací spôsob v prítomnom čase

- slúži na zadávanie rozkazov a odovzdávanie rád. V zápore slúži na zákazy. Môžeme ho nájsť v návodoch na požitie, v prehliadkach so sprievodcom ako aj v sloganoch. Často sa používa aj v zadaniach cvičení.


- pozná 3 osoby :

2. osoba j.č.

1. a 2. osoba m.č.


- nepoužíva osobné zámená: JE, TU, IL, ON, ELLE, NOUS, VOUS, ILS, ELLES


- sa tvorí podľa slovesných tried, do ktorej dané sloveso patrí:

Prvá slovesná trieda (slovesá zakončené na -er) používajú sa rovnaké tvary ako v prítomnom čase oznamovacieho spôsobu s výnimkou 2. osoby jednotného čísla, kde sa vypúšťa koncové „s“, ako sloveso sauver :

 

sauver

sauve

sauvons

sauvez

 

Druhá slovesná trieda (slovesá zakončené na -ir, ktoré majú v 1. osobe m. č. príponu -issons)používajú sa rovnaké tvary ako v prítomnom

ase oznamovacieho spôsobu, ako sloveso guérir:

 

guérir

guéris

guérissons

guérissez

Tretia slovesná trieda (ostatné slovesá ako apparaître, courir...)Použitá literatúra:
Tu donnes ta langue au chat ?, Devinettes FLE-FLS, CRDP Académie d‘ Aix –Marseille, p.34, p.64.ISBN 978-2-86614-452-4.

Zdroje obrazkov:
http://image.toutlecine.com/photos/l/e/0/le-jeu-d-echecs-geri-s-game-25-11-1997-1-g.jpg