Podstatné mená, ktoré majú rovnaký alebo úplne odlišný tvar v jednotnom a množnom čísle

 

Jednotné číslo

Množné číslo

a sheep

four sheep

a fish

two fish

a person

ten people

a child

three children

 

 

Niektoré podstatné mená, ktoré v jednotnom čísle končia na samohlásku "-o" pred ktorou je spoluhláska. V množnom čísle pridávame koncovku "-es"

Jednotné číslo

+ es

Množné číslo

a potato

+ es

ten potatoes

a tomato

+ es

two tomatoes

a hero

+ es

three heroes

 

Podstatné mená, ktoré končia  na "-o" pred ktorým je samohláska, v množnom čísle priberajú koncovku "-s"

Jednotné číslo

+ s

Množné číslo

a radio

+ s

two radios

a video

+ s

ten videos

a zoo

+ s

two zoos

 Zopakujte si:
1. Ako tvoríme množné číslo pravidelných podstatných mien?
2. Ako tvoríme množné číslo podstatných mien, ktoré končia na spoluhlásky "-x, -sh, -ch, - ss, -s", v jednotnom čísle? Uveď príklady.
3. Ako tvoríme množné číslo podstatných mien, ktoré končia na –y v jednotnom čísle?
4. Ako tvoríme množné číslo podstatných mien, ktoré končia na samohlásku "-o", v jednotnom čísle? Uveď príklady.


Použitá literatúra:
CHUDÁ, J. – CHUDÝ, T. – ŠMERDA, O.: Practise your English Grammar. 1. vyd. Bratislava: Príroda, 2001. ISBN 80-07-00427-0
SWAN, M. – WALTER, C.: The Good Grammar Book. 1.vyd. Oxford: University Press, 2001. ISBN 0-19-431520-7
HUTCHINSON, T.: Project 1. 3. vyd. Oxford: Oxford University Press, 2008, IBAN 978-0-19-476300-4