Podstatné mená v anglickom jazyku delíme do dvoch skupín na základe toho, ako tvoríme množné číslo:

  • 1.pravidelné
  • 2.nepravidelné

 

1. Pravidelné tvorenie množného čísla:

Množné číslo pravidelných podstatných mien tvoríme pridaním koncovky –s, aleboes k tvaru jednotného čísla:

Jednotné číslo

+ s

Množné číslo

a book

+ s

five books

a dog

+ s

three dogs

a girl

+ s

two girls

an orange

+ s

three oranges

 

Podstatné mená, ktoré končia v tvare jednotného čísla na spoluhlásky "-x, -sh, -ch, - ss, -s", v množnom čísle pridáme koncovku "-es"

Jednotné číslo

+ es

Množné číslo

a fox

+ es

two foxes

a church

+ es

two churches

a brush

+ es

five brushes

a glass

+ es

three glasses

a bus

+ es

two buses

 

Podstatné mená končiace v tvare jednotného čísla na "-y" pred ktorým je spoluhláska, menia v množnom čísle "-y" na "-i" a priberajú koncovku "-es"

 

Jednotné číslo

y->i

 

Množné číslo

a butterfly

y->i

butterfl+i+es

two butterflies

a story

y->i

stor+i+es

five stories

a baby

y->i

bab+i+es

three babies

 

U podstatných mien, ktoré sa končia v tvare jednotného čísla na "-y" pred ktorým je samohláska, sa "-y" nemení a podstatné meno v množnom čísle priberá koncovku "-s"

 

Jednotné číslo

+ s

Množné číslo

a toy

+ s

five toys

a boy

+ s

three boys

a key

+ s

four keys

 

2. Nepravidelné tvorenie množného čísla

Podstatné mená, u ktorých pri tvorbe množného čísla dochádza k  zmene vnútorných samohlások

Jednotné číslo

Množné číslo

a man

three men

a mouse

two mice

a tooth

ten teeth