Tvorenie množného čísla od podstatných mien cudzieho pôvodu nie je vždy rovnaké ako pri španielskych podstatných menách. Niektoré podstatné mená cudzieho pôvodu sa prispôsobili svojou hláskovou podobou španielskym podstatným menám. V takomto prípade je tvorenie množného čísla úplne bezproblémové, pretože sa tvorí rovnako ako od podstatných mien španielskeho pôvodu.

 

 

  1. Cudzie podstatné mená s prispôsobenou hláskovou podobou:

 

la sicología – las sicologías (psychológia)

el currículo – los currículos (životopis)

el casete – los casetes (kazeta)

el texto - los textos (text)

la toxicología – las toxicologías (toxikológia)

 

 

  1. Podstatné mená, ktoré svoju hláskovú podobu neprispôsobili:

 

Medzi takéto slová patria tie, ktoré si zachovali pôvodnú hláskovú podobu z jazyka, z ktorého pochádzajú. Takáto podoba sa však líši od španielskej podoby slov a tvorenie množného čísla sa u takýchto slov riadi pomerne zložitými pravidlami. Navyše pravidlá, ktorými sa tvorí množné číslo nadobúdajú celú radu výnimiek. Častokrát sa stáva, že ani rodený Španiel si nie je sám istý tým, ako by sa malo množné číslo od niektorých cudzích podstatných mien správne vytvoriť.

 

 

Niektoré základné pravidlá pre tvorenie množného čísla cudzích podstatných mien:

 

  1. Ak sa podstatné meno končí sa spoluhlásku (okrem –l,-r,-n,-d,-z,-s,-ch,-x), tvoríme množné číslo klasicky pripojením –s na koniec slova:

 

el esnob – los esnobs (snob)

el club – los clubs (ale aj los clubes) – (klub)

el pub – los pubs (ale aj los pubes) –(krčma)

el bar – los bares –(bar)

el chip – los chips – (čips)


 

Výnimka: el álbum – los álbumes (album)

 

 

  1. V prípade, že sa podstatné meno končí na skupinu spoluhlások, množné číslo sa tvorí taktiež pripojením –s:

 

el récord –los récords (rekord)

el truck –los trucks (vagón, voz)


 

Ak slovo obsahuje zložitejšie hláskové skupiny, množné číslo zostáva bez koncovky:

 

el tríplex – los tríplex (bezpečnostný)