Vypracovala: Mgr. Eva Gutová

 

 

V bežnej hovorovej francúzštine sa veľmi často stretávame s tzv. vytýčeným vetným členom. Je to jav, pomocou ktorého zdôrazníme nejaký vetný člen, a to tak, že ho ohraničíme výrazom c´est .... qui alebo c´est ... que. Výraz pre vymedzenie vetného člena stojí vždy na začiatku vety. Do slovenčiny tento výraz nemusíme prekladať, stačí ak daný vetný člen zdôrazníme.


 

  1. Výrazom c´est ... qui zdôrazňujeme podmet.

 

Je suis le plus fort. → C'est moi qui suis le plus fort.

Som najsilnejší.

Aby bolo zdôraznenie vetného člena zreteľné môžeme túto vetu preložiť:

Ja som najsilnejší. / Ja som ten, ktorý je najsilnejší./ To som ja, kto je najsilnejší.


Nous nous occupons de tout. →C'est nous qui nous occupons de tout.

Staráme sa o všetko. → My sa staráme o všetko. / To sme my, kto sa stará o všetko.


Vous vous appelez Lefranc ? → C'est vous qui vous appelez Lefranc?

Voláte sa Lefranc? → Vy sa voláte Lefranc?/ To vy sa voláte Lefranc?


 

Všimnite si, že podmet, ktorý bol vyjadrený osobným neprízvučným zámenom, sme nahradili prízvučným osobným zámenom.


Sloveso sa zhoduje v osobe a čísle so zdôrazneným osobným zámenom.

 

C´est moi qui l´ai dit. – To som povedal ja.

moi - 1. osoba jednotného čísla

ai - 1. osoba j. čísla slovesa avoir.

 

C´est nous qui le ferons.My to urobíme.

nous – 1. osoba množného čísla

ferons - 1. osoba mn. čísla slovesa faire


 

  1. Výrazom c´est ... que zdôrazňujeme:

 

a) predmet

 

Ils se préparent à jouer une pièce de Molière. → C´est une pièce de Molière qu´ils se préparent à jouer.

Pripravujú sa zahrať Molièrovu hru.


Je préfère ce tableau-là. → C´est ce tableau-là que je préfère.

Uprednostňujem tento obraz.


Les enfants veulent voir la Tour Eiffel. → C´est la Tour Eiffel que les enfants veulent voir.

Deti chcú vidieť Eiffelovu vežu.