Miroslav Válek bol slovenský básnik, publicista, prekladateľ, kultúrny organizátor, politik, významný reprezentant modernej slovenskej poézie a autor literatúry pre deti a mládež.

 

 

Básnické zbierky

Dotyky; Príťažlivosť; Nepokoj; Milovanie v husej koži; Súvislosti; Štyri knihy nepokoja; Slovo; Z vody; Zakázaná láska; Básne

 

Zhudobnené básne

Miroslav Žbirka – „Jesenná láska“; Marián Varga – „Smutná ranná električka“; Pavol Hammel – „Po písmenku“; Andy Ďurica a STEREO – „Po písmenku“;

Mloci - "Záhradka" (báseň Kaplnka)

 

 

Diela pre deti a mládež

Kúzla pod stolom; Pozrime sa do prírody, kto osoží a kto škodí; Kde žijú vtáčky; Veľká cestovná horúčka pre mladých cestovateľov; Do Tramtárie; Lastovička vo fraku; Panpulóni

 

 

Jesenná láska

Literárny druh: lyrika

Literárny žáner: lyrická báseň

Literárna forma: poézia ( básnická)

 

Téma: Láska medzi chlapcom a dievčaťom. Ich láska vznikla v máji( v máji vzniká väčšina letných lások). Ako sa blížila jeseň, tak ich láska slabla, až sa nakoniec dievča s chlapcom rozišlo. Dievča si až neskôr uvedomilo, ako ľúbilo toho chlapca.

Idea: Autor konfrontuje priebeh lásky s ročnými obdobiami

jar – nový život – láska v rozpuku

leto – krátke – krátke zaľúbenie

jeseň – odumieranie – aj láska končí

zima – chlad, spánok, lásky niet – nepozná ju

 

Rým: združený, schéma: aabb

 

Vonkajšia kompozícia básne: báseň sa skladá z 5 strof, pričom 1. a posledná sú rovnaké a tvoria refrén. Prvá, tretia a piata strofa majú 4 verše, druhá a štvrtá má 5 veršov.

Gradácia – túžieval, čakal, dočkal sa, odišla, nepozná ju

 

Umelecké jazykové prostriedky:

Epiteton: staré lístie; mámivý ošiaľ; noci májovej; koník túlavý.

Zdrobneniny: koník; obrázok.

Personifikácia: Láska je strašne bohatá, láska, tá všetko sľúbi; Šla zimadolu údolím a niesla odkaz máju.

Metafora: Svetlá sa tratia z duše.

Rečnícke otázky: Komu zas srdce chýba? Bola to láska?

Oxymoron: no ten, čo ľúbil, sklamal sa a ten, čo sklamal, ľúbi; pre každé chce zomierať, žiť nechce pre nijaké